Gymnázium, Alejová 1, Košice

Žiaci


V školskom roku 2020/2021 tvorí naše gymnázium 16 tried osemročného a 5 tried štvorročného štúdia.

 


Triedny učiteľ: RNDr. KRAJČIOVÁ Jana, PhD.
Triedny učiteľ: Mgr. PŠAKOVÁ Alica
Triedny učiteľ: RNDr. MACKO Marián
Triedny učiteľ: Mgr. KOVÁCSOVÁ Mária
Triedny učiteľ: Mgr. DZUGAS Slavomír 
Triedny učiteľ: RNDr. VODIČKOVÁ Viera 
Triedny učiteľ: Mgr. KRÁLIKOVÁ Jana 
Triedny učiteľ: PaedDr. DUFFEKOVÁ Helena 
Triedny učiteľ: RNDr. KRAJŇÁKOVÁ Tímea 
Triedny učiteľ: Mgr. SAKMÁROVÁ Miriam 
Triedny učiteľ: Mgr. NACHTMANNOVÁ Viera 
Triedny učiteľ: RNDr. KAĽAVSKÁ Henrieta 
Triedny učiteľ: Mgr. HREŽOVÁ Gabriela 
Triedny učiteľ: Mgr. HUSÁROVÁ Zuzana 

Triedny učiteľ: RNDr. NEHILOVÁ Nicol 

Triedny učiteľ: Mgr. VEREBOVÁ Monika 
Triedny učiteľ: Mgr. VARGOVÁ Jana
Triedny učiteľ: Mgr. SUDOROVÁ Zuzana
Triedny učiteľ: Mgr. JANKOVA Dana
Triedny učiteľ: Mgr. VAŠKOVÁ Eva 
Triedny učiteľ: Mgr. SADOVSKÁ Mária 

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori