Gymnázium, Alejová 1, Košice

Žiaci


V školskom roku 2019/2020 tvorí naše gymnázium 16 tried osemročného a 5 tried štvorročného štúdia.

 


Triedny učiteľ: Mgr. Slavomír DZUGAS
Triedny učiteľ: RNDr. Viera VODIČKOVÁ
Triedny učiteľ: Mgr. Jana KRÁLIKOVÁ
Triedny učiteľ: PaedDr. Helena DUFFEKOVÁ
Triedny učiteľ: RNDr. Tímea KRAJŇÁKOVÁ
Triedny učiteľ: Mgr. Miriam SAKMÁROVÁ
Triedny učiteľ: Mgr. Viera NACHTMANNOVÁ
Triedny učiteľ: RNDr. Henrieta KAĽAVSKÁ
Triedny učiteľ: Mgr. Gabriela HREŽOVÁ
Triedny učiteľ: Mgr. Zuzana HUSÁROVÁ

Triedny učiteľ: RNDr. Nicol NEHILOVÁ

Triedny učiteľ: PaedDr. Jaroslava MAMČAKOVÁ
Triedny učiteľ: RNDr. Jana KRAJČIOVÁ, PhD.
Triedny učiteľ: Mgr. Alica PŠAKOVÁ
Triedny učiteľ: RNDr. Mária HORVÁTHOVÁ
Triedny učiteľ: Mgr. Mária KOVÁCSOVÁ
Triedny učiteľ: Mgr. Dana JANKOVA
Triedny učiteľ: Mgr. Eva VAŠKOVÁ
Triedny učiteľ: Mgr. Mária SADOVSKÁ
Triedny učiteľ: Mgr. Jana VARGOVÁ
Triedny učiteľ: RNDr. Denisa HREHOROVÁ

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori