Gymnázium, Alejová 1, Košice

Škola

adresa:
GYMNÁZIUM
Alejová 1
041 49 Košice

telefónne čísla:
+421 (55) 729 66 86 - PhDr. Ľubomír SOBEK, riaditeľ školy
+421 (55) 729 66 86 - sekretariát riaditeľa školy
+421 (55) 729 66 85
- Mgr. Adriána GODOČÍKOVÁ, štatutárna zástupkyňa riaditeľa školy
+421 (55) 729 66 85 - RNDr. Beáta VAVRINČÍKOVÁ, zástupkyňa riaditeľa školy
+421 (55) 678 57 04 - vrátnica

faxové spojenie:
+421 (55) 729 66 86

elektronické spojenie:
gymnazium.alejova@galeje.sk - sekretariát
lubosbk@post.sk - PhDr. Ľubomír SOBEK
adagodo@gmail.com - Mgr. Adriána GODOČÍKOVÁ
beata.vavrincikova@gmail.com - RNDr. Beáta VAVRINČÍKOVÁ
poradenstvo1@gmail.com - RNDr. Monika MARTINKOVÁ, výchovná poradkyňa
pastrnakova@saske.sk - Mgr. Veronika PASTRNÁKOVÁ, školská psychologička

internetová stránka:
www.galeje.sk





Sponzori