Gymnázium, Alejová 1, Košice

Slovo riaditeľa


Vážení kolegovia, milí študenti!

 
Prešli dva mesiace prázdnin a my sa opäť stretávame na začiatku nového školského roka. Aj keď sa zdalo, že sa pandémiu aspoň u nás podarilo eliminovať, žiaľ, nie je to tak. Vývoj posledných dní ukázal, že tak, ako bol netradičný záver uplynulého školského roka, rovnako netradičný bude aj začiatok školského roka 2020/2021. Preto som sa rozhodol, že sa vám aj ja prihovorím takto netradične.

Verím, že ste si počas uplynulých dvoch mesiacov oddýchli, načerpali nové sily. Dovoľte mi teda, aby som vás na prahu nového školského roka srdečne privítal a zaželal vám, aby ste sa úspešne popasovali so všetkými výzvami, ktoré pred vami stoja. Zvlášť mi dovoľte privítať nových členov našej Alejáckej rodiny – našich primánov a prvákov. Verím, že aj oni sú už zvedaví na novú školu, nových učiteľov i nových spolužiakov.

Po dlhom čase sa nám podarilo vrátiť tam, kde naša škola začínala a prečo vznikla. Opäť otvárame triedu so zameraním na matematiku, hoci tentoraz v experimente. Dúfam, že sa odteraz stane pevnou súčasťou našej školy a že žiaci, ktorý tento študijný odbor absolvujú, budú dosahovať rovnaké úspechy, ako ich predchodcovia.
 
Čaká nás netradičný september. Vzhľadom na vývoj pandémie budeme musieť minimálne do polovice septembra dodržiavať prísne hygienické opatrenia. Chcem vás preto požiadať, aby ste v záujme ochrany zdravia vás, vašich spolužiakov, vašich učiteľov a v konečnom dôsledku aj vašich najbližších rešpektovali všetky pokyny vedenia školy. Predovšetkým vás žiadam o dodržiavanie hygieny a zásady ROR, teda rúško, odstup, ruky. Len zodpovedným prístupom nás všetkých sa vyhneme problémom, nebodaj šíreniu nákazy.

Verím, že spoločnými silami tento netradičný začiatok školského roka zvládneme a budeme sa v ďalšom období môcť pokojne venovať štúdiu.
 
Aj v období dištančného vzdelávania a prázdnin sme sa usilovali o zlepšenie podmienok pre vaše štúdium. Ako ste si iste na našej webstránke, facebooku či instagrame všimli, máme nové laboratórium chémie, nové basketbalové koše v telocvični, pred dokončením je nová učebňa na realizáciu projektu ESF Zvýšenie čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na Gymnáziu, Alejová 1, Košice. Nový vzhľad dostali aj šatne pri telocvični. A verím, že v krátkom čase dostane nový vizuál aj naša budova v ďalšej etape zateplenia.

Napriek tomu, že sa počas dištančného vzdelávania mnohé súťaže zrušili, dosiahli naši žiaci v tých, ktoré pokračovali, významné úspechy na celoštátnej úrovni. Informácie o nich sme prinášali na našej webstránke. Chcem týmto našim úspešným reprezentantom zablahoželať a poďakovať za úspešnú reprezentáciu našej školy. Verím, že v tomto školskom roku dosiahneme ešte väčšie úspechy a že sa rady našich úspešných reprezentantov ešte rozšíria.

Naďalej bude na prízemí prístavby pôsobiť súkromné materské centrum Activity. Chcem vás preto opäť všetkých, najmä žiakov tried, ktoré sú umiestnené na hornom poschodí prístavby, požiadať o toleranciu a disciplínu nielen v triedach, ale aj na chodbách pri presune do odborných učební a počas prestávok
 
Študentov záverečných ročníkov čaká maturitná skúška a zodpovedné rozhodovanie sa o ďalšom štúdiu a vlastne aj o svojom budúcom živote. V duchu možno závidia minuloročným maturantom, ktorí boli ohodnotení na maturitnom vysvedčení podľa predchádzajúcich výsledkov štúdia. Nevieme teraz povedať, ako to bude v tomto školskom roku, preto sa určite oplatí zabojovať o čo najlepšiu známku na vysvedčení. A pre vás ostatných nech je to výzvou, že sa naozaj oplatí dosahovať čo najlepšie študijné výsledky počas celého štúdia.
 
To všetko sú veľké úlohy a ešte väčšie výzvy, ktoré pred nami stoja v práve sa začínajúcom školskom roku. Mnohé z nich sa nám podarí splniť iba spoločným úsilím nás všetkých – učiteľov, žiakov i nepedagogických zamestnancov. Želám mojim kolegom veľa elánu, tvorivosti a chuti do práce.

A vám všetkým, milí študenti, želám veľa zdravia, šťastia a úspechov nielen v štúdiu, ale aj v mimoškolských súťažiach, v ktorých ste aj v uplynulom školskom roku tak úspešne reprezentovali našu Alejku.


Tak teda úspešný a príjemný školský rok 2020/2021.

 


 

PhDr. Ľubomír Sobek

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori