Gymnázium, Alejová 1, Košice

Slovo riaditeľa

 

Vážení rodičia, vážení kolegovia, milí študenti!

Stojíme na začiatku školského roka, ktorý bude pre nás všetkých, pre vás, študentov, ako aj pre nás učiteľov, skutočne výnimočným. Pripomenieme si v ňom významné jubileum - 30. výročie založenia našej školy.

Tridsať rokov v živote inštitúcie, akou je škola, je veľmi významné obdobie. Je to doba príliš dlhá na to, aby sme ju odignorovali a príliš krátka na to, aby sme mohli konštatovať, že sme už všetko dosiahli a že už nemáme žiadne ambície.

My na našej Alejke máme veľké plány a veľké očakávania. Sme presvedčení, že sa nám podarí nadviazať na predchádzajúce úspešné generácie učiteľov a študentov a že tak vytvoríme pevnú pôdu pre tie nasledujúce.

Nasledujúcich desať mesiacov bude naplnených nielen usilovným štúdiom a prácou, ale aj spomienkami na tých uplynulých tridsať rokov a pripomínaním dosiahnutých úspechov. Pripravujeme sprievodné akcie, ktorých cieľom je ešte viac spropagovať našu školu v povedomí širšej košickej verejnosti a ktorých aktívnymi účastníkmi by ste mali byť práve vy, naši súčasní učitelia, študenti i rodičia.
Radi by sme v škole privítali našich úspešných absolventov, ktorí by sa s našimi súčasnými študentmi podelili nielen o svoje zážitky zo študentských čias, ale aj o svoje doterajšie úspechy. Chceme tak motivovať našich súčasných študentov k vyššej aktivite v štúdiu i mimoškolskej práci a ukázať im, že táto snaha im v živote prinesie svoje ovocie. Každý z nás bude mať príležitosť svojou väčšou či menšou čiastočkou prispieť k nastávajúcemu festivalu radosti a bilancovania.


Milí študenti!

Dúfam, že ste si počas prázdnin dobre odpočinuli, že vás letné slnko, ktoré nám tentoraz doprialo hojnosť svojich lúčov, neunavilo, ale naopak, nabilo vás novou energiou. Tú budete môcť využiť na to, aby ste pod vedením svojich učiteľov počas výchovno-vzdelávacieho procesu, ale i účasťou v rôznych súťažiach a v projektoch naďalej zveľaďovali dobré meno našej školy. Som presvedčený, že sa k tomuto úsiliu určite radi pripoja aj noví študenti v našej alejáckej rodine, a to primáni a prváci.
Študentov záverečných ročníkov čaká maturitná skúška a zodpovedné rozhodovanie o ďalšom štúdiu a vlastne aj o svojom budúcom živote. Dúfam, že k príprave na túto prvú vážnu životnú skúšku budú od začiatku školského roka pristupovať zodpovedne.


Vážení rodičia, vážení kolegovia, milí študenti!

Čaká nás náročný školský rok, naplnený nielen zábavou a oslavami, ale aj množstvom práce. Verím, že spoločným úsilím sa nám všetky ciele a úlohy podarí splniť.
Preto želám mojim kolegom veľa elánu, tvorivosti a chuti do práce a vám, milí študenti, želám veľa zdravia, šťastia a úspechov nielen v štúdiu, ale aj v mimoškolských súťažiach, v ktorých ste aj v uplynulom školskom roku tak úspešne reprezentovali našu Alejku.


Zaželajme si teda spoločne úspešný a príjemný školský rok 2018/2019.

 

PhDr. Ľubomír Sobek

Sledujte nás aj na Instagrame

Sledujte nás na Instagrame

 

Sponzori