Gymnázium, Alejová 1, Košice

Vyhodnotenie celoslovenského kola medzinárodnej matematickej súťaže MATEMATICKÝ B – DEŇ 2020 

Aj v tomto školskom roku sa našim dvom družstvám v celoslovenskom kole medzinárodnej matematickej súťaže MATEMATICKÝ B – DEŇ 2020 mimoriadne darilo a umiestnili sa medzi prvými siedmymi najúspešnejšími družstvami na Slovensku. Súťaž sa síce konala za minulý kalendárny rok pred dvoma mesiacmi, ale náročnosť posudzovania prác posunula vyhlásenie výsledkov až na koniec marca 2021. Práca každého tímu je totižto rozsiahla, obsahuje skoro 20 strán odborného textu. Posudzuje ju 10 odborníkov z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, ktorá je organizátorom súťaže na Slovensku. Posudzujú originalitu a vlastný prínos do skúmania zadaných úloh matematického problému.

Tohtoročný zadaný problém má možno pre bežného človeka čudný názov – Udržíme loptičky vo vzduchu?. Ani by ste neverili, že za žonglovaním stojí prekvapivo veľa krásnej matematiky. Súťažné družstvá sa preto zaoberali riešením problémov súvisiacich so žonglovaním. Museli však splniť niekoľko podmienok: k „úderom“ (chytaniu loptičiek) musí dochádzať v pravidelnom rytme („na danú dobu“) a iba počas úderov sa loptičky môžu chytať a okamžite znova vyhadzovať, striedajúc ľavú a pravú ruku, ale nikdy nie súčasne.

Porota u našich družstiev v tomto školskom roku okrem iného ocenila originalitu riešení úloh, vytvárania hypotéz a ich dokazovania.

Naše družstvá preto získali:

1. miesto: Lenka HAKE (oktáva B), Barbora MARCINČÁKOVÁ (sexta C), Veronika NEMJOVÁ (sexta B), Matej VASKY (sexta C)

7. miesto: Ladislav ANTOŽI, Jakub BLIŠŤAN, Dávid KEPIČ, Adrián MIKOLAJ (všetci kvinta A)

Srdečne blahoželáme!

Pozrite si výsledky: B_den_2020_prvych_10_timov.pdf

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori