Gymnázium, Alejová 1, Košice

Návšteva Východoslovenskej galérie


Dňa 13. 12. 2018 navštívili študenti septimy B Východoslovenskú galériu v Košiciach s názvom Na prelome storočí s cieľom rozšíriť vedomosti z literatúry z obdobia symbolizmu a impresionizmu a spoznať tvorbu maliarov v tomto období.
Výstavou ich previedli ich spolužiačky - Daša POPOVIČOVÁ a Hannah ČEKOVSKÁ.Sponzori