Gymnázium, Alejová 1, Košice

Uspešní absolventi DofE získali ocenenia


Dňa 03. 09. 2019 boli ocenení v Hanušovciach nad Topľou naši úspešní absolventi programu DofE (Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu) na bronzovej a striebornej úrovni.
Veríme, že v tomto školskom roku ich rady rozšíria ďalší naši študenti.

Sponzori