Gymnázium, Alejová 1, Košice

Súťaž ISTROBOTDňa 27. 04. 2019 Fakulta elektrotechniky a informatiky, STU v Bratislave organizovala už 19. ročník celoslovenskej robotickej súťaže otvorenej aj pre zahraničné tímy.

Súťaž pozostávala zo šiestich kategórií. Do dvoch z nich sa zapojili aj dvaja naši žiaci, kde pred odbornou porotou odprezentovali svoje vlastné modely.

Obaja získali medailové ocenenia v rovnakej kategórii - Voľná jazda. Celkovo v nej súťažilo 13 robotov zo Slovenska a z Poľska. Stanislav JOCHMAN zo septimy A získal 1. miesto a Peter BORTÁK z kvarty A obsadil 2. miesto.

Kým Stano prezentoval výučbovú pomôcku na vzdelávanie mládeže a dospelých v oblasti práce s Arduinom – robot CING, Peťo s kamarátom  z Partizánskeho upútali porotu svojim Smart zavlažovacím systémom.

Chlapcom srdečne blahoželáme!
Sponzori