Gymnázium, Alejová 1, Košice

Slávnostné otvorenie šk. roka 2019/2020Slávnostná atmosféra, kultivované hudobno - recitačné kultúrne vstupy našich žiakov, príhovor riaditeľa školy, privítanie nových učiteľov a v neposlednom rade privítanie primánov a prvákov ...

V tomto duchu sa niesol prvý deň nového školského roka v našej škole. V užšom triednom kolektíve sa stretli aj triedni učitelia so svojimi zverencami počas slávnostných triednických hodín.

Nuž, zaželajme si spoločne úspešný školský rok 2019/2020!Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori