Gymnázium, Alejová 1, Košice

Rok historických výročí


V pondelok 19. 11. 2018 sa rekordných deväť 3-členných tímov zúčastnilo dejepisnej súťaže Rok historických výročí. Súťažiaci predviedli svoje vedomosti, zručnosti a šikovnosť v štyroch súťažných kolách.

Vo finále chýbal kúsok šťastia dievčatám Simone GIBALOVEJ, Zuzane KOZÁROVEJ a Sáre ŠOLTÉSZOVEJ, žiačkam z kvinty B a obsadili tak vynikajúce 2. miesto.

Víťazmi sa stali Filip BELÁK, Hugo HEŽEL a Martin KOZÁK zo septimy B, ktorí sa tešili z krásnych knižných cien. Srdečne blahoželáme!


Sponzori