Gymnázium, Alejová 1, Košice

Rok historických výročí 2019Dňa 19. 11. 2019 sa konala už tradičná dejepisná súťaž Rok historických výročí 2019. Do súťaže sa zapojilo sedem trojčlenných družstiev.

Náročné úlohy najlepšie zvládli Simona GIBALOVÁ, Zuzana KOZÁROVÁ a Filip BALTOVIČ zo sexty B, ktorí sa po minuloročnom druhom mieste tešili z víťazstva. Srdečne blahoželáme!
Sponzori