Gymnázium, Alejová 1, Košice

Regionálne kolo IQ olympiádyUskutočnilo sa 07. 05. 2019 na pôde UPJŠ. Zúčastnilo sa ho 80 detí z Košického a Prešovského kraja. Za našu školu v ňom zabojovali traja žiaci: Peter BORTÁK (kvarta A), Leo OROS (sekunda A) a Lívia HÚDEKOVÁ (sekunda B), ktorí boli najúspešnejšími riešiteľmi školského kola.
 
Úspešnými riešiteľmi regionálneho kola sa stali Leo OROS – 2. miestoPeter BORTÁK – 30. miesto.

Leo si svojím výborným umiestnením zabezpečil postup na celoslovenské kolo IQ olympiády, ktoré sa bude konať 27. 05. 2019 v priestoroch Sobášneho paláca v Bytči.

Vyhodnotenie regionálneho kola sa uskutočnilo v zlatej aule UPJŠ, kde bývajú iba slávnostné promócie a stretnutia predstaviteľov Univerzity. Deti prišiel povzbudiť aj pán predseda Košického samosprávneho kraja - Ing. Rastislav Trnka.
Sponzori