Gymnázium, Alejová 1, Košice

Puškinov pamätníkDňa 14. 05. 2019 sa pri príležitosti osláv 220. výročia narodenia A. S. Puškina uskutočnilo v Lučenci celoštátne kolo súťaže v prednese ruskej poézie a prózy PUŠKINOV PAMÄTNÍK.

Súťaž sa konala pre žiakov základných škôl už piaty rok vďaka iniciatíve Generálneho konzula SR v Petrohrade PaedDr. Augustína Čisára s podporou mestského úradu v Lučenci a vlády mesta Sankt-Peterburg.

Reprezentanti našej školy Ladislav ANTOŽI z tercie A a Olívia GAÁLOVÁ zo sekundy B si v Divadle B. S. Timravy zmerali sily so 42 súťažiacimi, medzi ktorými boli aj žiaci, pre ktorých je ruský jazyk materinským jazykom.

O to viac si ceníme 2. miesto Ladislava ANTOŽIHO v kategórii poézia, ktorý v auguste za odmenu pocestuje na päťdňový exkluzívny zájazd do Peterburgu.

Napínavé finále súťaže prebiehalo na záverečnom galakoncerte v športovej hale Aréna, kde sa slávnostného udeľovania cien víťazom zúčastnili zástupcovia Veľvyslanectva Ruskej federácie v SR, rezortu pre cestovný ruch mesta Sankt-Peterburg i Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave.

Predsedom poroty bol známy slovenský spevák Pavol Hammel a moderátorkou galavečera Iveta Malachovská.

Večer sa niesol vo veľkolepej atmosfére, ktorú pre súťažiacich a domáce publikum umocnilo vystúpenie Ruského akademického vojenského súboru piesní a tancov A. V. Alexandrova.

Srdečná vďaka organizátorom súťaže za perfektnú organizáciu podujatia a motiváciu našich žiakov učiť sa ruský jazyk a venovať sa umeleckému prednesu a literatúre.

Sponzori