Gymnázium, Alejová 1, Košice

Popredné miesta našich žiakov v Medzinárodnej olympiáde GRAMOTEJ30 žiakov našej školy sa v mesiaci marci zúčastnilo Medzinárodnej olympiády z ruského jazyka a pätnásti z nich v nej obsadili popredné miesta. Pod názvom „GRAMOTEJ = VZDELANEC" súťaž každoročne dištančne usporadúva Čuvašská štátna univerzita I. N. Uľjanova pre zahraničných účastníkov, ktorí sa učia ruštinu ako cudzí jazyk. Zadania sú zamerané na čítanie s porozumením, gramatické a lexikálne cvičenia a tvorivé písanie na vybranú tému. Na výsledkovej listine okrem účastníkov z EU figurovalo najviac mien z Mongolska, Číny, Turecka a arabských štátov.

Víťazi v kategóriách А2 a В1 okrem diplomov majú tradične možnosť bezplatnej účasti na Letnej alebo Jesennej škole ruského jazyka na Čuvašskej štátnej univerzite v Ruskej federácii. Účastníkom, umiestneným na druhom a treťom mieste je z poplatku za účasť na Letnej alebo Jesennej škole poskytnutá 50% zľava. Všetci účastníci olympiády obdržali certifikát.


KATEGÓRIA A2

1. miesto: Róbert MARCIN (kvarta B), Michal LIŠKO (sexta B)
2. miesto: Olívia GAÁLOVÁ (kvarta B),
3. miesto: Petra BÖHMANNOVÁ (kvarta B), Lea KOLODŽEJOVÁ (kvarta B), Martin ČIGAŠ (kvarta B), Patrik SOBOTKA (sexta B), Nika CSOKASOVÁ (III. A), Ladislav SZELES (III. A)

KATEGÓRIA B1

1. miesto: Zuzana KOZÁROVÁ (septima B)
2. miesto: Tamara SIHEĽSKÁ (kvinta A), Anastassija SHMID (III. A)
3. miesto: Veronika NEMJOVÁ (sexta B), Laura MARKOVIČOVÁ (septima B), Ľubomíra MARCZELLOVÁ (oktáva A)

Srdečne blahoželáme!
Petra BÖHMANNOVÁ
Petra BÖHMANNOVÁ
Nika CSÓKÁSOVÁ
Nika CSÓKÁSOVÁ
Martin ČIGÁŠ
Martin ČIGÁŠ
Olívia GAÁLOVÁ
Olívia GAÁLOVÁ
Lea KOLODŽEJOVÁ
Lea KOLODŽEJOVÁ
Michal LIŠKO
Michal LIŠKO
Róbert MARCIN
Róbert MARCIN
Patrik SOBOTKA
Patrik SOBOTKA
Ladislav SZELES
Ladislav SZELES
Zuzana KOZÁROVÁ
Zuzana KOZÁROVÁ
Ľubomíra MARCZELLOVÁ
Ľubomíra MARCZELLOVÁ
Laura MARKOVIČOVÁ
Laura MARKOVIČOVÁ
Veronika NEMJOVÁ
Veronika NEMJOVÁ
Tamara SIHEĽSKÁ
Tamara SIHEĽSKÁ
Anastasiia SHMID
Anastasiia SHMID

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori