Gymnázium, Alejová 1, Košice

Návšteva Ortodoxnej synagógy a Galérie Ľudovíta Felda


Dňa 28. a 29. 01. 2019 navštívili žiaci septím a III. A pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu Ortodoxnú synagógu a Galériu Ľudovíta Felda na Puškinovej ulici.

Mohli tak vnímať neopakovateľnú atmosféru poslednej zachovanej synagógy v Košiciach a spoznať tvorbu košického rodáka a výtvarníka Ľudovíta Felda, ktorý prežil holokaust.

Sponzori