Gymnázium, Alejová 1, Košice

Krajské kolo Matematickej olympiády kategórie CVíťazom krajského kola Matematickej olympiády kategórie C sa stal Matej VASKY, žiak kvarty C. Úspešnými riešiteľmi boli aj žiaci: Filip BALTOVIČ (kvinta B), Daniela STUPAROVÁ (kvinta A), Peter BORTÁK (kvarta A), Lukáš BEHUN (kvinta A), Hana LUČANSKÁ (kvarta A) a Teodor SEPEŠI (kvinta A). Srdečne blahoželáme!

Výsledky si môžete podrobnejšie pozrieť na stránke https://ics.upjs.sk/~krajci/mo/.

Sponzori