Gymnázium, Alejová 1, Košice

Junior NábojDňa 23. 11. 2018 sa uskutočnil 7. ročník medzinárodnej matematicko – fyzikálnej súťaže štvorčlenných družstiev žiakov druhého stupňa základných škôl alebo nižších tried gymnázií s osemročnou formou štúdia. Náročnosť zadávaných úloh je volená tak, aby sa súťaže mohli zúčastniť aj žiaci, ktorí so súťažami nemajú veľa skúseností, a pritom si prišli na svoje aj úspešní riešitelia matematických olympiád. Úspech väčšinou nezávisí len na schopnostiach jednotlivých členov, ale aj na efektívnej tímovej spolupráci. V Náboji nejde o bezduchú aplikáciu postupov naučených zo školy, ale naopak, úlohy spravidla vyžadujú istú dávku invencie a dôvtipu. Príklady sú netradičné a pomáhajú rozvíjať predstavivosť, logické myslenie a predovšetkým záujem o matematiku a fyziku.

Tento ročník súťaže prebehol súčasne na mnohých miestach po celej Českej, Poľskej a Slovenskej republike. Už piatykrát sa na organizácií pre oblasť Košického kraja podieľala aj naša škola. A tu sú umiestnenia našich družstiev:
 
  • 2. miesto získalo družstvo kvarty C v zložení: Eduard FEKETE, Jakub ĽUPTÁČIK, Barbora MARCINČÁKOVÁ a Matej VASKY,
  • 3. miesto získalo družstvo kvarty A v zložení: Peter BORTÁK, Miroslav IVAN, Šimon KENTOŠ a Hana LUČANSKÁ,
  • 4. miesto získalo družstvo kvarty B v zložení: Michal LIŠKO, Peter NEDBÁLEK, Veronika NEMJOVÁ a Jakub TOMČOVČÍK,
  • 6. miesto získalo družstvo tercie B v zložení: Barbora BALTOVIČOVÁ, Bianka GURSKÁ, Erik JOCHMAN a Martin ŠMILŇÁK,
  • 7. miesto získalo družstvo tercie A v zložení: Ladislav ANTOŽI, Jakub BLIŠŤAN, Dávid KEPIČ a Jakub MÜLLER.

Srdečne blahoželáme!
 
Ponúkame k nahliadnutiu výsledkovú listinu na stránke: https://junior.naboj.org/archive/results.php?year=2018&category=cad&country_code=sk&site_code=KE

a fotogalériu v záložke archív tej istej webovej stránky.

Sponzori