Gymnázium, Alejová 1, Košice

iBobor na AlejkeV 1. polroku sme sa na Alejke zúčastnili aj celoslovenskej online súťaže iBobor v riešení informatických úloh. Všetkých riešiteľov z našej školy bolo 503.
K tým najúspešnejším patria:

v kategórii Benjamíni
Viktor SOPKO, Patrik SOPKO, Filip HOTOVÝ a Lukáš KOSTÍK (z prímy A)
Sarah HORŇÁKOVÁ (z prímy B)
Maxim BOCZEK, Michal FERDINANDY a Tomáš GELETKA (zo sekundy)

v kategórii Kadeti
Rastislav HRUBÝ a Eva KRAJČIOVÁ (z tercie A)
Veronika JAKABOVÁ (z tercie B)
Leo OROS a Richard VODIČKA (z kvarty A)
Róbert MARCIN (z kvarty B)

v kategórii Juniori
Jakub BLIŠŤAN, Patrik ANDRÁS a Tomáš HUTŇAN (z kvinty A)
Barbora BALTOVIČOVÁ a Dominik ČABRÁK (z kvinty B)
Hana LUČANSKÁ (zo sexty A)
Lukáš SZOTÁK, Samuel JANTÁK a Jakub TOMČOVČÍK (zo sexty B)

v kategórii Seniori
Richard IVAN a Tadeáš KAMINSKÝ (zo septimy A)

Všetci súťažiaci si môžu po prihlásení svojim súťažným kódom pozrieť svoje riešenia a porovnať ich so správnymi odpoveďami.

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori