Gymnázium, Alejová 1, Košice

Hlavolamy 2019Dňa 24. 04. 2019 sa na pôde UPJŠ v rámci Študentskej vedeckej konferencie konala súťaž Hlavolamy. Spomedzi šiestich najúspešnejších riešiteľov boli štyria z našej školy:
2. miesto – Lenka HAKE (sexta B)
3. miesto – Tadeáš KAMINSKÝ (kvinta A)
• 5. miesto – Adam SZAMOSI (septima A)
• 6. miesto – Branko GOMOLČÁK (sexta A)

Srdečne blahoželáme!

Viac na: https://www.upjs.sk/public/media/7242/Vvsledky_SVK_2019.pdf

Sponzori