Gymnázium, Alejová 1, Košice

"HAT-TRICK" Zuzky KOZÁROVEJ"HAT-TRICK" v celoslovenských súťažiach v ruskom jazyku sa podaril Zuzke KOZÁROVEJ zo septimy B, ktorá získala prvenstvo vo finále XI. ročníka súťaže Jazykový kvet, kam postúpila po predchádzajúcich dvoch kolách a reprezentovala Košický región.
Pre Zuzku bol tento školský rok mimoriadne úspešný, keďže sa stala v kategórii stredných škôl víťazkou celoslovenských finále aj v súťažiach Ruské slovo a Puškinov pamätník.
Okrem toho obsadila prvé miesto aj v medzinárodnej súťaži v ruskom jazyku pod názvom GRAMOTEJ – kategória B 1.

Srdečne blahoželáme a ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu školy!


Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori