Gymnázium, Alejová 1, Košice

Fifth Annual International Mathematical Modeling Challenge 2019


Opäť skvelý úspech. Družstvo žiakov našej školy v zložení: Lenka HAKE (sexta B), Michaela RUSNÁKOVÁ (sexta A), Tomáš PAVLÍK (sexta A) a Patrik RUSNÁK (septima B) získalo v 5. ročníku medzinárodnej matematickej súťaži v modelovaní čestné uznanie.

Naše gymnázium reprezentovalo Slovensko v tejto súťaži už štvrtýkrát a nadviazalo na úspechy z predchádzajúcich ročníkov. V tomto ročníku sa súťaže zúčastnilo 57 družstiev z 33 krajín. Porota ocenila všetky tímy za ich kreativitu a vynaliezavosť v matematickom modelovaní a tiež za schopnosť vysvetliť svoje stratégie na riešenie problémov.

V neposlednom rade ocenila aj jazykovú znalosť členov nášho družstva. Svoju prácu museli totižto napísať v anglickom jazyku a teda použiť aj správnu odbornú terminológiu. Témou 5. ročníka bola: Earth’s Carrying Capacity.

Zadanie a výsledky si môžete pozrieť na stránke: http://immchallenge.org/Contests/2019/2019_IMMC_Results.pdf
Srdečne blahoželáme!

Sponzori