Gymnázium, Alejová 1, Košice

EXKURZIE


EXKURZIA DO VEREJNEJ KNIŽNICE
Cieľová skupina: I. A, I. B, kvinta A, kvinta B a kvinta C
Zodpovedná: PaedDr. Jaroslava Mamčaková

NÁVŠTEVA ARCHÍVU MESTA KOŠICE
Termín: 14. 10. 2019
Cieľová skupina: sexta B
Zodpovedná: Mgr. Jana Vargová

Termín: 15. 10. 2019
Cieľová skupina: II. A
Zodpovedná: Mgr. Mária Sadovská

Termín: 16. 10. 2019
Cieľová skupina: sexta A
Zodpovedná: Mgr. Alica Pšaková

HISTORICKO-GEOGRAFICKÁ EXKURZIA DO NIŽNEJ MYŠLE

Termín: 29. 10. 2019
Cieľová skupina: príma
Zodpovedná: Mgr. Alica Pšaková

HISTORICKO-GEOGRAFICKÁ EXKURZIA DO STAREJ ĽUBOVNE
Termín: 29. 10. 2019
Cieľová skupina: sekunda A, sekunda B
Zodpovedná: Mgr. Jana Vargová

INTERAKTÍVNA MATEMATICKÁ VÝSTAVA V PREŠOVE
Termín: 29. 10. 2019
Cieľová skupina: tercia A, tercia B
Zodpovedné: RNDr. Jana Krajčiová, PhD. a RNDr. Tímea Krajňáková

Sponzori