Gymnázium, Alejová 1, Košice

Dvadsiatka najlepších študentov v kraji získala ocenenieMedzinárodný deň študentstva sa už tradične spája s oceňovaním študentov Košického kraja, ktorí počas svojho štúdia dosahujú vynikajúce výsledky a svojimi znalosťami, schopnosťami a talentom sa stáli známymi nielen doma, ale aj v zahraničí.

Sme veľmi radi, že v dvadsiatke ocenených bol aj náš Matej VASKY, žiak septimy C. Srdečne blahoželáme a do ďalších rokov želáme veľa skvelých výsledkov. Ku gratulácii sa pripojili aj jeho spolužiaci prostredníctvom krátkeho videoklipu v podaní Jakuba HORVATA.

Symbolické ocenenie si v pondelok 22. novembra 2021 na Úrade Košického samosprávneho kraja za prísnych epidemiologických opatrení prevzalo spolu 20 študentov zo stredných škôl v Košiciach, Michalovciach, Sečovciach, Spišskej Novej Vsi, Rožňave, Moldave nad Bodvou a Kráľovskom Chlmci.

Pre aktuálnu pandemickú situáciu bolo podujatie zorganizované v alternatívnej podobe, streamovalo sa online prostredníctvom krajských komunikačných kanálov.

Na základe nominácií jednotlivých škôl a po schválení komisiou sa predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka rozhodol udeliť ocenenia v štyroch oblastiach - oblasť úspechov v celoslovenských a v medzinárodných predmetových olympiádach a iných súťažiach, mimoriadne úspechy v športových aktivitách, oblasť za charitatívnu, dobročinnú a dobrovoľnícku iniciatívu alebo za humánny čin a oblasť aktívna participácia na verejnom živote mládeže, angažovanosť v spoločenských a kultúrnych aktivitách. Ocenenie si prevzali študenti, ktorí šíria dobré meno svojej školy aj kraja.

Medzi nich patril aj Matej VASKY, žiak septimy C, ktorý sa v minulom školskom roku prebojoval do celoštátneho kola Matematickej olympiády najvyššej kategórie. Po úspechu na celoslovenskom výberovom sústredení reprezentoval Slovensko v medzinárodnom kole Matematickej olympiády. Získal 1. miesto v medzinárodnej súťaži Matematický B-deň 2020 a striebornú medailu v súťaži Fourth Annual International Mathematical Modeling Challenge.

K oceneným sa prihovoril pán predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav TRNKA:

„Mladí ľudia sú nepochybne hybnou silou každej doby, či to už bolo pred 32. rokmi, keď ich nedokázali zastaviť ani najsilnejšie politické kádre, alebo v súčasnosti, keď ich talent a odhodlanie presahuje hranice kraja a aj našej krajiny. O šikovných východniaroch, našťastie, nie je núdza, čo sa len opäť preukazuje týmito oceneniami. Získali ich študenti za výsledky v oblasti vedomostí a odborných zručností, za úspechy z medzinárodných predmetových olympiád, za športové a telovýchovné, spoločenské a kultúrne aktivity aj za charitatívnu a dobročinnú iniciatívu. Som na nich nesmierne hrdý.“

Slávnostné oceňovanie dopĺňal kultúrny program vo forme videoklipov skladieb z tvorby žiakov Konzervatória Timonova v Košiciach a Konzervatória Jozefa Adamoviča v Košiciach.


Oceňovanie študentov Košického samosprávneho kraja 2021 - záznam
https://www.youtube.com/watch?v=74A0hVREEJY


Autor: JUDr. Anna Terezková
Zdroj: KSK (@Košický samosprávny kraj)
Vytvorené: 23. 11. 2021
Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori