Gymnázium, Alejová 1, Košice

Cena Dionýza IlkovičaCena Dionýza Ilkoviča s podporou PosAm sa udeľuje za rozvoj mimoškolskej činnosti pre žiakov základných a stredných škôl v predmetoch matematika, fyzika, chémia a informatika.

V druhom ročníku udeľovania tohto ocenenia sa finalistkou stala aj RNDr. Jana PLICHTOVÁ, ktorá na našej škole učí informatiku od roku 1994. Veľmi veľa času venuje žiakom v rámci činnosti robotických záujmových útvarov, často až do večerných hodín. Pripravuje žiakov na rôzne súťaže a potom s nimi cestuje nielen na celoslovenské, ale aj medzinárodné kolá. K získaniu ocenenia jej srdečne blahoželáme!

https://www.cenadi.sk/vitazi-a-finalisti/
https://tlacovespravy.sme.sk/c/20971361/aby-slovo-ucitel-znova-vzbudzovalo-respekt.html

Sponzori