Gymnázium, Alejová 1, Košice

Alejáci v súťaži Inovation Camp a ich umiestneniaDňa 12. 02. 2020 sa vybraní žiaci študentských firiem zúčastnili súťaže Inovation Camp, ktorú organizuje JA Slovensko v spolupráci s AT&T. Žiaci pracovali v zmiešaných tímoch so žiakmi z rôznych škôl Slovenska.

Erik TOMKO, žiak septimy B so svojím tímom získal za kreatívne a efektívne splnenie výzvy 1. miesto. Kristián LAURINC, žiak septimy B sa spolu so svojím tímom umiestnil na 2. mieste.

Víťazom blahoželáme!
Sponzori