Gymnázium, Alejová 1, Košice

Vlastná tvorba

V žiadnom prípade nechceme polemizovať s režisérom českého filmu Ako svet prichádza o básnikov. Avšak v našej škole je tomu naopak. Táto skutočnosť nás teší o to viac, že veľa študentov získava popredné miesta nielen v matematických a prírodovedných súťažiach, olympiádach a SOČ, ale aj vo vlastnej tvorbe.

Svedčí o tom, že rodná reč im nebola a nie je ľahostajná.

 

Prekvapujú nás nevšedným záujmom o všetko, čo im bolo ponúknuté na hodinách slovenčiny. Slovu vždy venujú mimoriadnu pozornosť. Čoraz samostatnejšie, cieľavedomejšie a úspešnejšie s ním pracujú. A keďže aj radi čítajú, ich postrehy, pozorovanie, porovnávanie, uvažovanie, vyvodzovanie súdov, záverov vyúsťuje do tvorivého vymýšľania.

 

Spomedzi všetkých vyberáme tých, ktorí svojou vlastnou tvorbou prispeli

aj k VÝRAZNEJŠIEMU ZVIDITEĽNENIU našej školy.

 

 

INŠPIRÁCIE SPOD SITNA

Patrícia ILLÉSOVÁ, I. A
Patrícia ILLÉSOVÁ, I. A 

ŠKOLSKÝ ROK 2013/2014

ŠKOLSKÝ ROK 2012/2013

ŠKOLSKÝ ROK 2011/2012

ŠKOLSKÝ ROK 2010/2011

ŠKOLSKÝ ROK 2006/2007

 

ŠKOLSKÝ ROK 2000/2001

 

ŠKOLSKÝ ROK 1999/2000

 

Sponzori