Gymnázium, Alejová 1, Košice

Doplnkové čítanie

 SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

 

DOPLNKOVÉ ČÍTANIE V ŠKOLSKOM ROKU 2014/2015

KVINTA OSEMROČNÉHO ŠTÚDIA
PRVÝ ROČNÍK ŠTVORROČNÉHO ŠTÚDIA

S. CHALUPKA: Mor ho!
H. GAVLOVIČ: Valaská škola mravúv stodola
J. BOTTO: Smrť Jánošíkova
M. KUKUČÍN: Keď báčik z Chochoľova umrie
M. KUKUČÍN: Dom v stráni
J. GREGOR- TAJOVSKÝ: Maco Mlieč
B. SLANČÍIKOVÁ - TIMRAVA: Ťapákovci
A. S. PUŠKIN: Kapitánova dcéra

DRUHÝ ROČNÍK ŠTVORROČNÉHO ŠTÚDIA

A. SLÁDKOVIČ: Marína
I. KRASKO: Nox et solitudo
J. KOLLÁR: Předspěv k Slávy dcere
J. PALÁRIK: Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch
J.GREGOR - TAJOVSKÝ: Statky – zmätky
W. SHAKESPEARE: Hamlet
MOLIÉRE: Lakomec

SEPTIMA OSEMROČNÉHO ŠTÚDIA
III. ROČNÍK ŠTVORROČNÉHO ŠTÚDIA

SOFOKLES: Antigona
I. BUKOVČAN: Kým kohút nezaspieva
W. SHAKESPEARE: Hamlet
J. C. HRONSKÝ: Jozef Mak
M. URBAN: Živý bič
D. CHROBÁK: Drak sa vracia
D. DUŠEK: Kufor na sny
J. SMREK: výber z poézie
R. DILONG: výber z poézie
E. M. REMARQUE: Na západe nič nového

OKTÁVA OSEMROČNÉHO ŠTÚDIA

D. SALINGER: Kto chytá v žite
J. P. SARTRE: Múr
A. SOLŽENICYN: Jeden deň Ivana Denisoviča
R. JAŠÍK: Námestie svätej Alžbety
A. BEDNÁR: Kolíska
L. MŇAČKO: Ako chutí moc
D. MITANA: Nočné správy
I. BUKOVČAN: Kým kohút nezaspieva
M. LASICA - J. SATINSKÝ: Soirée

IV. ROČNÍK ŠTVORROČNÉHO ŠTÚDIA

D. SALINGER: Kto chytá v žite
A. BEDNÁR: Kolíska
L. MŇAČKO: Ako chutí moc
M. LASICA-J. SATINSKÝ: Soirée
M. RÚFUS: výber z poézie
J. URBAN: výber z poézie


Sponzori