Gymnázium, Alejová 1, Košice

Slovenský jazyk a literatúra


Pracovať sa učíme pracovaním,
písať písaním,
hovoriť hovorením.


                                                                                                        J. A. Komenský
 
 

Sponzori