Gymnázium, Alejová 1, Košice

Nemecký jazyk

 

Cudzí jazyk nám neponúka len iné slová, ale aj iný svet.
                                                                                              
                                                                                                                      
CHARAKTER VYUČOVANIA NEMECKÉHO JAZYKA AKO 2. CUDZIEHO JAZYKA

CHARAKTERISTIKA OVLADÁNIA NEMECKÉHO JAZYKA

VYUČUJÚCI

UČEBNICE

MATURITA

OLYMPIÁDA V NEMECKOM JAZYKU

NAŠE AKTIVITY

Sponzori