Gymnázium, Alejová 1, Košice

Úspechy


MATEMATIKA

Usilovnosť, cieľavedomá a systematická príprava súčasných i bývalých žiakov sa v priebehu existencie školy prejavujú nielen v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, ale aj v mimoškolských aktivitách. Žiaci úspešne reprezentujú školu a získavajú popredné miesta v okresných, krajských, celoslovenských i medzinárodných súťažiach. Spolu so svojimi učiteľmi sa aktívne zapájajú aj do rôznych projektov. Ponúkame stručnú bilanciu úspechov z ostatných rokov.

Školský rok 2016/2017
Školský rok 2016/2017
Galéria ocenení 2016/2017
Školský rok 2015/2016
Galéria ocenení 2015/2016

Sponzori