Gymnázium, Alejová 1, Košice

Matematika

 

Úlohou matematiky nie je naučiť rátať, ale pri rátaní naučiť myslieť.

                                                  L. N. Tolstoj

 

ALEJARD
DEŇ DETÍ
LIGA 4x4
MAJSTROVSTVÁ ALEJKY V RIEŠENÍ SUDOKU
MATEMATICKÝ KALENDÁR
MATEMATICKÝ KUFOR
MATEMATICKÝ VIACBOJ
ŠIFROVACIA SÚŤAŽ
TAKTIK
VIANOČNÁ DVANÁSTKA

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA
PYTAGORIÁDA
MATEMATICKÝ KLOKAN
SÚŤAŽE DRUŽSTIEV
KOREŠPONDENČNÉ SEMINÁRE

školský rok 2016/2017
školský rok 2015/2016
školský rok 2014/2015
školský rok 2013/2014
školský rok 2012/2013
školský rok 2011/2012
školský rok 2010/2011
školský rok 2009/2010
školský rok 2008/2009

Sponzori