Gymnázium, Alejová 1, Košice

Fyzika


 Fyzika dáva ľuďom obrovskú moc. 

Čím viac jej budeme rozumieť,

tým viac nám bude užitočnejšia 

a nebezpečenstvo, že bude človeku na škodu, 

bude tým menšie. 


Je to teda na každom z nás ...

 


AKTUALITY

MATURITA

SÚŤAŽE

EXKURZIE

 ÚSPECHY

Sponzori