Gymnázium, Alejová 1, Košice

Aktivity

ANGLICKÝ JAZYK


Vyučujúci ANGLICKÉHO JAZYKA už niekoľko rokov organizujú

rôzne KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ AKCIE, SÚŤAŽE a ZÁBAVNÉ PODUJATIA pre žiakov školy:

BESEDA O CHICAGU

viac info

EDUCATE SLOVAKIA 2016

viac info

CHRISTMAS PARTY 2015

viac info

EDUCATE SLOVAKIA 2015

viac info

 CHRISTMAS BREAKFAST 2014

viac info

 KULTÚRNO - POZNÁVACÍ POBYT V LONDÝNE

kliknutím na tento riadok môžete nazrieť do jej archívnych fotozáberov

ALEJÁCKA PARTY do školského roku 2011/2012

kliknutím na tento riadok môžete nazrieť do jej archívnych fotozáberov

IMATRIKULÁCIA do školského roku 2011/2012

kliknutím na tento riadok môžete nazrieť do jej archívnych fotozáberov

ROZLÚČKA S MATURANTMI

kliknutím na tento riadok môžete nazrieť do jej archívnych fotozáberov 

 

 

Sponzori