Gymnázium, Alejová 1, Košice

Anglický jazykKto nepozná cudzie jazyky, nevie nič o svojom vlastnom. 
                                                                                              
                                                                                                                        Goethe
MATURITA

OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU

SÚŤAŽE

PROJEKTY V RÁMCI VÝCHOVNO-VZDELÁVACIEHO PROCESU

MEDZINÁRODNÉ PROJEKTY

NAŠE AKTIVITY

ÚSPECHY

 

Sponzori