Gymnázium, Alejová 1, Košice

IV. A

Triedny učiteľ: Mgr. Dana JANKOVA

 

BENKA Marián, BENKOVÁ Bianka, BUDOVSKÁ Dominika, ČERVENÝ Adrián, DULNIOVÁ Karolína, GALAJDOVÁ Veronika, GEDRA Patrik, GULÁŠOVÁ Hana, HORVÁTH Richard, HORVÁTHOVÁ Simona, JANÍČKO Tomáš, JUHÁROVÁ Bianka, KAPUSTOVÁ Helena, KARDOHELYOVÁ Michaela, KAŠUBOVÁ Lucia, KIOVSKÝ Daniel, KISS Ján, KIŠA Roland, KOVÁČOVÁ Benita, LAŠUTOVÁ Karolína, NEUPAUEROVÁ Lucia, PACHINGER Jozef, RICKOVÁ Radka, SEKERÁKOVÁ Radka, SMORADOVÁ Viktória, STRAKOVÁ Lenka, ŠEFČIK Vojtech, ŠPIŠÁKOVÁ Denisa, TAČÁR Jozef

IV. A, 2016/2017
IV. A, 2016/2017
III. A, 2015/2016
III. A, 2015/2016
II. A, 2014/2015
II. A, 2014/2015
I. A, 2013/2014
I. A, 2013/2014

Sponzori