Gymnázium, Alejová 1, Košice

Žiaci

V školskom roku 2016/2017 tvorí naše gymnázium 14 tried osemročného a 7 tried štvorročného štúdia.


Triedny učiteľ: Mgr. Miriam SAKMÁROVÁ
Triedny učiteľ: Mgr. Viera NACHTMANNOVÁ
Triedny učiteľ: RNDr. Henrieta KAĽAVSKÁ
Triedny učiteľ: Mgr. Veronika KLADEKOVÁ
Triedny učiteľ: RNDr. Marián MACKO

Triedny učiteľ: RNDr. Nicol NEHILOVÁ

Triedny učiteľ: Mgr. Jana KRÁLIKOVÁ
Triedny učiteľ: RNDr. Jana KRAJČIOVÁ, PhD.
Triedny učiteľ: RNDr. Monika MARTINKOVÁ
Triedny učiteľ: RNDr. Mária HORVÁTHOVÁ
Triedny učiteľ: Mgr. Mária KOVÁCSOVÁ
Triedny učiteľ: Mgr. Monika VEREBOVÁ
Triedny učiteľ: PaedDr. Jaroslava MAMČAKOVÁ
Triedny učiteľ: RNDr. Viera VODIČKOVÁ
Triedny učiteľ: RNDr. Denisa HREHOROVÁ
Triedny učiteľ: PaedDr. Daniel DZIAK
triedny učiteľ: PaedDr. Helena DUFFEKOVÁ
Triedny učiteľ: Mgr. SADOVSKÁ
Triedny učiteľ: Mgr. Dana JANKOVA
Triedny učiteľ: RNDr. Jana HVIZDOŠOVÁ

Triedny učiteľ: Mgr. Július KAĽAVSKÝ

Sponzori