Gymnázium, Alejová 1, Košice

Žiaci

V školskom roku 2018/2019 tvorí naše gymnázium 16 tried osemročného a 4 tried štvorročného štúdia.

 

príma A
Triedny učiteľ:
príma B
Triedny učiteľ:
Triedny učiteľ: PaedDr. Helena DUFFEKOVÁ
Triedny učiteľ: RNDr. Tímea KRAJŇÁKOVÁ
Triedny učiteľ: Mgr. Miriam SAKMÁROVÁ
Triedny učiteľ: Mgr. Viera NACHTMANNOVÁ
Triedny učiteľ: RNDr. Henrieta KAĽAVSKÁ
Triedny učiteľ: Mgr. Veronika KLADEKOVÁ
Triedny učiteľ: RNDr. Marián MACKO

Triedny učiteľ: RNDr. Nicol NEHILOVÁ

Triedny učiteľ: PaedDr. Jaroslava MAMČAKOVÁ
Triedny učiteľ: RNDr. Jana KRAJČIOVÁ, PhD.
Triedny učiteľ: RNDr. Monika MARTINKOVÁ
Triedny učiteľ: RNDr. Mária HORVÁTHOVÁ
Triedny učiteľ: Mgr. Mária KOVÁCSOVÁ
Triedny učiteľ: Mgr. Monika VEREBOVÁ
I. A
Triedny učiteľ:
Triedny učiteľ: Mgr. Jana VARGOVÁ
Triedny učiteľ: RNDr. Denisa HREHOROVÁ
Triedny učiteľ: PaedDr. Daniel DZIAK

Sponzori