Gymnázium, Alejová 1, Košice

Výkonný výbor RRZ v školskom roku 2016/2017Predseda: Ing. Zlata RADVÁNSKA, kvinta B
kontakt: zlata.radvanska@gmail.com

PRÍMA A - Petra PECHOVÁ
PRÍMA B
- Adriána BOBAĽOVÁ
SEKUNDA A - Ingrid REPKOVÁ
SEKUNDA B
- Tatiana IMMEROVÁ
SEKUNDA C - Oľga PROKSOVÁ
TERCIA A
- Henrieta TURČANOVÁ
TERCIA B
- Martina BANÍKOVÁ
KVARTA A
- Eva GOMOLČÁKOVÁ
KVARTA B
- Ivana TUMIDALSKÁ
KVINTA A
- Marián PETRÍK
KVINTA B - Zlata RADVÁNSKA
SEXTA - Anna PRACHÁROVÁ
SEPTIMA A
- Barbora POKORNÁ
SEPTIMA B
-
I. A - Gabriela CENKEROVÁ
II. A
- Daniela HURAJOVÁ
III. A
- Eva PETKOVÁ
III. B
- Beáta FRANKOVÁ
IV. A
- Jaroslav LAŠUT
IV. B
- Pavol MÁRTONFI
IV. C
- Mária ČIGAŠOVÁSponzori