Gymnázium, Alejová 1, Košice

2% dane z príjmu

 

VÁŽENÍ RODIČIA,

veríme, že aj v školskom roku 2016/2017 prispejete 2% dane z Vášho príjmu na účet občianskeho združenia s názvom:

Rada rodičovského združenia pri Gymnáziu na Alejovej č. 1, 041 49 Košice

IČO: 355 698 16
IBAN:     SK40 1100 0000 0026 2706 5237
BIC:  TATRSKBX

Tatra banka, a. s. , pobočka: Štúrova 28, Košice

Podľa doterajších skúseností vieme, že práve 2% dane z Vášho príjmu výrazne ovplyvňujú rozpočet Rady rodičovského združenia.

Ak sa tak rozhodnete, poskytujeme tlačivá na stiahnutie:

Ak škole príspevok poukážete, oznámte to na školu (kópiou vyhlásenia alebo jednoduchým oznámením) zástupcom riaditeľa školy. Dôvodom je rozlíšenie príspevkov rodičov poukázaných na účet.

Vopred s vďakou za všetkých žiakov a pracovníkov gymnázia

                                                                         

PhDr. Ľubomír Sobek, riaditeľ školy

Ing. Zlata RADVÁNSKA, predsedníčka RRZ pri Gymnáziu, Alejová 1, Košice 

 

Sponzori