Gymnázium, Alejová 1, Košice

PK výchovných predmetovVedúci učiteľ PK: Mgr. DZUGAS Slavomír

Členovia: Mgr. BARLOKOVÁ Zuzana, ThDr. HRABOVECKÝ Pavol, RNDr. HREHOROVÁ Denisa, Mgr. LIPÁN Lórant, PaedDr. MAMČAKOVÁ Jaroslava, PaedDr. PETROV Miroslav, Mgr. TURČAN Ladislav, Mgr. ZAŤKOVÁ Mariana

Zastúpenie predmetov: etická výchova, hudobná výchova, náboženská výchova, telesná a športová výchova, umenie a kultúra, výchova umením a výtvarná výchova

Sponzori