Gymnázium, Alejová 1, Košice

PK výchovných predmetovVedúci učiteľ PK: Mgr. DZUGAS Slavomír

Členovia: Mgr. DUFFKOVÁ Mária, RNDr. HREHOROVÁ Denisa, Mgr. KAĽAVSKÝ Július, Mgr. KRÁLIKOVÁ Jana, Mgr. LIPÁN Lórant, PaedDr. MAMČAKOVÁ Jaroslava, Mgr. MOLNÁROVÁ Mária, RNDr. NEHILOVÁ Nicol, PaedDr. PETROV Miroslav, Mgr. TURČAN Ladislav

Zastúpenie predmetov: etická výchova, hudobná výchova, náboženská výchova, telesná a športová výchova, umenie a kultúra, výchova umením a výtvarná výchova

Sponzori