Gymnázium, Alejová 1, Košice

PK slovenského jazyka a literatúry a spoločenskovedných predmetovVedúci učiteľ PK: PaedDr. MAMČAKOVÁ Jaroslava


Členovia: Mgr. DOLHYOVÁ Zuzana, PaedDr. DUFFEKOVÁ Helena, PaedDr. DZIAK Daniel, Ing. FARKAŠOVSKÁ Michaela, Mgr. JANKOVA Dana, Mgr. KLADEKOVÁ Veronika, Mgr. NACHTMANNOVÁ Viera, Mgr. SADOVSKÁ Mária, Mgr. SAKMÁROVÁ Miriam, PhDr. SOBEK Ľubomír, Mgr. VARGOVÁ Jana

Zastúpenie predmetov: slovenský jazyk a literatúra, dejepis, geografia, občianska náuka, sociálne zručnosti a sebaprezentácia

Sponzori