Gymnázium, Alejová 1, Košice

PK slovenského jazyka a literatúry a spoločenskovedných predmetovVedúci učiteľ PK: Mgr. SADOVSKÁ Mária


Členovia: Mgr. DOLHYOVÁ Zuzana, PaedDr. DUFFEKOVÁ Helena, PaedDr. DZIAK Daniel, Ing. FARKAŠOVSKÁ Michaela, Mgr. KLADEKOVÁ Veronika, PaedDr. MAMČAKOVÁ Jaroslava, Mgr. NACHTMANNOVÁ Viera, Mgr. SAKMÁROVÁ Miriam, PhDr. SOBEK Ľubomír, Mgr. VARGOVÁ Jana

Zastúpenie predmetov: slovenský jazyk a literatúra, dejepis, geografia, občianska náuka, sociálne zručnosti a sebaprezentácia

Sponzori