Gymnázium, Alejová 1, Košice

Metodická komisia triednych učiteľovVedúci učiteľ: Mgr. GODOČÍKOVÁ Adriána

Členovia:

osemročné štúdium
Mgr. SAKMÁROVÁ Miriam, Mgr. NACHTMANNOVÁ Viera, RNDr. KAĽAVSKÁ Henrieta, Mgr. KLADEKOVÁ Veronika, RNDr. MACKO Marián, RNDr. NEHILOVÁ Nicol, Mgr. KRÁLIKOVÁ Jana, RNDr. KRAJČIOVÁ Jana, PhD., RNDr. MARTINKOVÁ Monika, RNDr. HORVÁTHOVÁ Mária, Mgr. KOVÁCSOVÁ Mária, Mgr. VEREBOVÁ Monika, PaedDr. MAMČAKOVÁ Jaroslava, RNDr. VODIČKOVÁ Viera

štvorročné štúdium
RNDr. HREHOROVÁ Denisa, PaedDr. DZIAK Daniel, PaedDr. DUFFEKOVÁ Helena, Mgr. SADOVSKÁ Mária, Mgr. JANKOVA Dana, RNDr. HVIZDOŠOVÁ Jana, Mgr. KAĽAVSKÝ Július

výchovný poradca
RNDr. MARTINKOVÁ Monika

Sponzori