Gymnázium, Alejová 1, Košice

Metodická komisia triednych učiteľovVedúci učiteľ: Mgr. GODOČÍKOVÁ Adriána

Členovia:

osemročné štúdium
RNDr. HVIZDOŠOVÁ Jana, RNDr. KRAJŇÁKOVÁ Tímea, Mgr. SAKMÁROVÁ Miriam, Mgr. NACHTMANNOVÁ Viera, RNDr. KAĽAVSKÁ Henrieta, Mgr. KLADEKOVÁ Veronika, RNDr. MACKO Marián, RNDr. NEHILOVÁ Nicol, Mgr. KRÁLIKOVÁ Jana, RNDr. KRAJČIOVÁ Jana, PhD., RNDr. MARTINKOVÁ Monika, RNDr. HORVÁTHOVÁ Mária, Mgr. KOVÁCSOVÁ Mária, Mgr. VEREBOVÁ Monika, PaedDr. MAMČAKOVÁ Jaroslava, RNDr. VODIČKOVÁ Viera

štvorročné štúdium
Mgr. VARGOVÁ Jana, RNDr. HREHOROVÁ Denisa, PaedDr. DZIAK Daniel, PaedDr. DUFFEKOVÁ Helena, Mgr. SADOVSKÁ Mária

výchovný poradca
RNDr. MARTINKOVÁ Monika

Sponzori