Gymnázium, Alejová 1, Košice

Organizácia školského roka 2017/2018

TERMINOVNÍK

 

01. 09. 2017začiatok školského roka
04. 09. 2017začiatok pravidelného vyučovania
30. 10. - 31. 10. 2017jesenné prázdniny
16. 11. 2017predbežné hodnotenie za 1. štvrťrok
23. 12. 2017 - 05. 01. 2018vianočné prázdniny
23. 01. 2018klasifikačná porada za 1. polrok
31. 01. 2018ukončenie 1. polroka
01. 02. 2018začiatok vyučovania v 2. polroku
02. 02. 2018polročné prázdniny
26. 02. - 02. 03. 2018jarné prázdniny
13. 03. - 15. 03. 2018externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky
29. 03. - 03. 04. 2018veľkonočné prázdniny
10. 04. 2018predbežné hodnotenie za 3. štvrťrok
09. 04. 2018 a 12. 04. 2018prijímacie skúšky do 1. ročníka experimentálnej triedy so zameraním na matematiku
14. 05. 2018, 17. 05. 2018prijímacie skúšky do 1. ročníka osemročného a štvorročného štúdia
17. 05. 2018klasifikačná porada pre maturitné triedy
18. 05. 2018rozlúčka s maturantmi
28. 05. - 01. 06. 2018ústna forma internej časti maturitnej skúšky
20. 06. 2018klasifikačná porada za 2. polrok
29. 06. 2018ukončenie vyučovania v 2. polroku
02. 07. - 31. 08. 2018letné prázdninySponzori