Gymnázium, Alejová 1, Košice

Organizácia školského roka 2016/2017

TERMINOVNÍK

 

01. 09. 2016začiatok školského roka
05. 09. 2016začiatok pravidelného vyučovania
28. 10. - 31. 10. 2016jesenné prázdniny
16. 11. 2016predbežné hodnotenie za 1. štvrťrok
23. 12. 2016 - 05. 01. 2017vianočné prázdniny
24. 01. 2017klasifikačná porada za 1. polrok
31. 0l. 2017ukončenie 1. polroka
01. 02. 2017začiatok vyučovania v 2. polroku
03. 02. 2017polročné prázdniny
06. 03. - 10. 03. 2017jarné prázdniny
14. 03. - 16. 03. 2017externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky
13. 04. - 18. 04. 2017veľkonočné prázdniny
11. 04. 2017predbežné hodnotenie za 3. štvrťrok
09. 05. 2017, 11. 05. 2017prijímacie skúšky do 1. ročníka
18. 05. 2017klasifikačná porada pre maturitné triedy
19. 05. 2017rozlúčka s maturantmi
29. 05. - 01. 06. 2017ústna forma internej časti maturitnej skúšky
22. 06. 2017klasifikačná porada za 2. polrok
30. 06. 2017ukončenie vyučovania v 2. polroku
03. 07. - 31. 08. 2017letné prázdninySponzori