Gymnázium, Alejová 1, Košice

Zoznamovacie sústredenie pre primánov


V dňoch 28. až 30. augusta 2017 sa 38 tohtoročných primánov stretlo na zoznamovacom sústredení. Spolu s nimi tri dni plné programu strávili RNDr. Viera VODIČKOVÁ, RNDr. Tímea KRAJŇÁKOVÁ, RNDr. Jana HVIZDOŠOVÁ a RNDr. Jana KRAJČIOVÁ, PhD.

V príjemnom prostredí Zeleného brehu sa v predstihu naučili matematické definície, po rozlúštení šifier našli poklad, zahrali si mnoho hier, vyriešili veľa úloh a popritom veľa behali. Po rozdelení do šiestich družiniek veľmi rýchlo zistili, že na získanie bodov do Druboja sa musia naučiť medzi sebou komunikovať a čo najefektívnejšie si rozdeliť prácu.
Sponzori