Gymnázium, Alejová 1, Košice

Za jednotky dole vodou...

Byť dobrým žiakom, najlepšie jednotkárom, sa ešte stále oplatí, pretože projekt Za jednotky dole vodou... vstupuje v roku 2017 do svojho už 3. ročníka, ktorého súčasťou bola aj naša Alejka, presnejšie trieda tercia B v sprievode pani učiteľky Janky Králikovej.
Dobrovoľníci zo Slovenského skautingu, vďaka štedrej podpore Karpatskej nadácie a spoločnosti T - Systems Slovakia, s.r.o. z programu „T“ for All, All for „T“ zorganizovali zážitkový splav rieky Hornád, ktorý sa uskutočnil dňa 22. júna 2017.

Sponzori