Gymnázium, Alejová 1, Košice

Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry


Dňa 22. 11. 2017 sa pre študentov prvého a druhého ročníka štvorročného štúdia a pre študentov kvinty A, kvinty B, sexty A a sexty B uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry v kategórii B.

Víťazom sa stal Martin NEMJO (kvinta A), ktorý bude našu školu reprezentovať v krajskom kole.

Sponzori