Gymnázium, Alejová 1, Košice

Ponuka záujmových útvarov


BEDMINTONOVÝ KRÚŽOK
• vedúci krúžku: Matúš BUŠOVSKÝ
• cieľová skupina: všetci žiaci školy
• náplň: základy bedmintonu, pravidlá a herné situácie, príprava na súťaže
• termín: piatok, 14:15 – 16:15 hod. (príma A – kvarta B), piatok, 16:30 – 18:30 hod. (starší žiaci)
• miestnosť: telocvičňa

DEBATNÝ KLUB
• vedúci krúžku: Mgr. Zuzana DOLHYOVÁ
• cieľová skupina: všetci žiaci školy
náplň: rozvoj komunikačných zručností, súťaže v debatovaní. Pre starších žiakov príprava na prezentovanie prác na vysokú školu, rozšírenie všeobecného prehľadu, naučenie sa prezentovať. Pre mladších žiakov debatné hry, hra Súdna sieň – proste všetko, čo prináša pri debatovaní zábavu. Stretnutia vedie Mgr. Kurcinová. Viac info poskytne Mgr. Dolhyová, vedúca krúžku.
termín: piatok, 14:00 do 16:00 hod.
• miestnosť: učebňa dejepisu

DIFERENCIÁLNY POČET
• vedúci krúžku: RNDr. Jana KRAJČIOVÁ, PhD.
• cieľová skupina: žiaci IV. ročníka
náplň: oboznámenie sa so základmi diferenciálneho počtu
termín: podľa dohody so žiakmi
• miestnosť: učebňa matematiky

FLORBALOVÝ KRÚŽOK
• vedúci krúžku: PaedDr. Daniel DZIAK
• cieľová skupina: príma A – kvarta B
• náplň: nácvik a zdokonaľovanie herných činností, hra
• termín: pondelok, 14:15 – 16:15 hod.
• miestnosť: telocvičňa

FYZIKÁLNY KRÚŽOK
• vedúci krúžku: RNDr. Mária HORVÁTHOVÁ
• cieľová skupina: septima A – septima B; III. – IV. ročník
• náplň: fyzikálne experimenty
• termín: pondelok, podľa rozvrhu hodín
• miestnosť: laboratórium fyziky

GO
• vedúci krúžku: Ing. Slavomír KRÁLIK
• cieľová skupina: všetci žiaci školy
• náplň: pravidlá hry GO, herné situácie a stratégie doskovej hry GO, príprava na turnaje
• termín: štvrtok, 16:00 – 18:00 hod.
• miestnosť: príma A

INTERAKTÍVNE PROGRAMOVANIE
• vedúci krúžku: RNDr. Jana HVIZDOŠOVÁ
• cieľová skupina: všetci žiaci školy
• náplň: úvod do programovania jednoduchých počítačových hier a interaktívnych aplikácií
• termín: pondelok, podľa rozvrhu hodín
• miestnosť: učebňa informatiky 2

KRÍŽOM - KRÁŽOM
• vedúci krúžku: PaedDr. Jaroslava MAMČAKOVÁ
• cieľová skupina: kvinta A – oktáva B, I. A – IV. A
• náplň: turistika
• termín: počas víkendov

KRÚŽOK AUTOŠKOLY
• vedúci krúžku: PaedDr. Miroslav PETROV
• cieľová skupina: žiaci sexty – septimy; II. - IV. ročníka
• náplň: príprava žiakov na získanie vodičského oprávnenie
• termín: pondelok, 17:00 – 19:00 hod.
• miestnosť: učebňa 512, Pražská 4, Košice

LADANZA
• vedúci krúžku: RNDr. Jana PLICHTOVÁ
• cieľová skupina: I. – IV. ročník
• náplň: príprava na stužkovú slávnosť, študentské plesy, základy spoločenského správania sa
• termín: štvrtok, 14:30 - 16:30 hod.
• miestnosť: telocvičňa

MATEMATICKÝ KRÚŽOK
• vedúci krúžku: RNDr. Tímea KRAJŇÁKOVÁ
• cieľová skupina: II. A
• náplň: systematizácia získaných poznatkov
• termín: podľa rozvrhu hodín
• miestnosť: II. A

MEDIÁLNO - KNIŽNIČNÝ KRÚŽOK
• vedúci krúžku: Mgr. Mária SADOVSKÁ
• cieľová skupina: všetci žiaci školy
• náplň: práca s knižným fondom, premietanie filmov, besedy, príprava kultúrnych programov
• termín: podľa rozvrhu hodín
• miestnosť: školská knižnica

MEDZINÁRODNÁ CENA VOJVODU Z EDINBURGHU
• vedúci krúžku: PaedDr. Jaroslava MAMČAKOVÁ
• cieľová skupina: kvinta A – oktáva B, I. A – IV. A
• náplň: osobnostný rast, plnenie dlhodobých osobných cieľov
• termín: podľa rozvrhu hodín
• miestnosť: školská knižnica

MODERNÉ SPOLOČENSKÉ HRY
• vedúci krúžku: RNDr. Viera VODIČKOVÁ, doc. Ing. Roman Vodička , PhD.
• cieľová skupina: všetci žiaci školy
• náplň: Poznáte Bang alebo Osadníkov? Príďte si zahrať hry, pri ktorých budete strategicky uvažovať, rýchle sa rozhodovať a nachádzať rôzne cesty k víťazstvu. Ale hlavne zaujímavo strávite čas priateľmi.
• termín: pondelok, 14:30 – 16:30 hod.
• miestnosť: II. A

NOHEJBALOVÝ KRÚŽOK
• vedúci krúžku: RNDr. Ladislav BERTKO
• cieľová skupina: chlapci
• náplň: pravidlá, herné činnosti jednotlivca, hra, účasť na turnajoch
• termín: pondelok, 16:30 – 18:30 hod.
• miestnosť: telocvičňa

NOVINÁRSKY KRÚŽOK
• vedúci krúžku: PaedDr. Helena DUFFEKOVÁ
• cieľová skupina: všetci žiaci školy
• náplň: tvorba a vydávanie školského časopisu v elektronickej podobe, propagácia školských podujatí
• termín: podľa rozvrhu hodín
• miestnosť: učebňa informatiky 3

PRÍPRAVA NA MS Z GEOGRAFIE
• vedúci krúžku: PaedDr. Daniel DZIAK
• cieľová skupina: maturanti
• náplň: zopakovanie a prehĺbenie učiva z geografie za I. – IV. ročník
• termín: podľa rozvrhu hodín
• miestnosť: učebňa geografie

ROBOGAL
• vedúci krúžku: RNDr. Jana PLICHTOVÁ
• cieľová skupina: všetci žiaci školy
• náplň: príprava na robotické súťaže, základy tvorby modelov a ovládanie modelov cez počítač, práca s legom a prezentovanie školy s robotickými modelmi
• termín: streda, 14:30 - 16:30 hod.
• miestnosť: učebňa informatiky 1 a robotiky

VOLEJBALOVÝ KRÚŽOK
• vedúci krúžku: Mgr. Lórant LIPÁN
• cieľová skupina: kvarta A – oktáva B; I. - IV. ročník
• náplň: pravidlá, herné činnosti jednotlivca, hra, účasť na turnajoch
• termín: streda, 14:15 – 16:15 hod.
• miestnosť: telocvičňa

ŽIACKE RÁDIO
• vedúci krúžku: Mgr. Miriam SAKMÁROVÁ
• cieľová skupina: všetci žiaci školy
• náplň: príprava a realizácia vysielania žiackeho rádia počas veľkých prestávok
• termín: počas veľkých prestávok a podľa dohody s členmi krúžku
• miestnosť: vysielacie štúdio

Sponzori