Gymnázium, Alejová 1, Košice

Medzinárodná olympiáda mladých vedcov IJSO


V dňoch 29. – 31. 05. 2017 sa v Bratislave uskutočnilo celoštátne kolo Medzinárodnej olympiády mladých vedcov IJSO 2017. Súťaž je určená pre žiakov s vekom do 16 rokov, pričom žiaci preukazujú svoje vedomosti a zručnosti z fyziky, chémie a biológie, a to aj z takých oblastí, ktoré nie sú obsahom štúdia na slovenských základných školách.
Michaela RUSNÁKOVÁ z kvarty A sa prebojovala medzi deväť najúspešnejších žiakov, ktorí sa v septembri 2017 zúčastnia výberového sústredenia. Šiesti najlepší postupujú do medzinárodného kola IJSO. Miške držíme palce a želáme jej veľa úspechov.

Sponzori