Gymnázium, Alejová 1, Košice

  Archív udalostí

  ČO SA STALO ...


  Finalistov celoštátneho kola 20. ročníka Olympiády ľudských práv, ktorej mediálnym partnerom je denník Pravda, prijal prezident Andrej KISKA.
  Spolu s dvanástimi finalistami prišli do Prezidentského paláca organizátori a podporovatelia súťaže, ale aj učitelia, ktorí študentov pripravovali. Medzi učiteľmi, ktorí dostali pozvanie, bola aj naša kolegyňa PaedDr. Jaroslava MAMČAKOVÁ.
  07
  MÁJ
  IMMC 2018
  Dňa 07. 05. 2018 boli zverejnené výsledky medzinárodnej súťaže IMMC 2018. Odborná porota preštudovala riešenia súťažných tímov a rozhodla sa poslať do svetového kola do USA riešenia dvoch tímov. Jeden z týchto tímov je zložený zo študentov našej školy, a to Viktória BREZINOVÁ, Martin MIHÁLIK, Martin ŠTEVKO a Samuel KRAJČI (všetci zo septimy). Srdečne blahoželáme a držíme im palce vo svetovom hodnotení!
  04
  MÁJ
  Súťaž o obľúbených historických osobnostiach
  Dňa 04. 05. 2018 sa konala dejepisná súťaž pre žiakov nižších ročníkov osemročného štúdia. Žiaci si zmerali svoje sily v prezentačných schopnostiach o ich obľúbených historických osobnostiach.
  Víťazom sa stal Eduard FEKETE z tercie C, druhé miesto získala Lenka DADUĽÁKOVÁ z kvarty A a tretie miesto obsadila Daniela STUPAROVÁ z kvarty A. Srdečne blahoželáme!
  Samuel KRAJČI zo septimy sa na výberovom sústredení Matematickej olympiády prebojoval medzi šiestich Slovákov, ktorí budú reprezentovať Slovensko na Medzinárodnej Matematickej olympiáde. Srdečne blahoželáme a držíme mu palce!
  Dňa 24. 04. 2018 boli zverejnené výsledky krajského kola Matematickej olympiády kategórie C. Spomedzi 30 úspešných riešiteľov je 12 žiakov z našej školy. 1. miesto získala Lenka HAKE (kvinta B), 2. miesto obsadila Michaele RUSNÁKOVEJ (kvinta A). Medzi úspešných riešiteľov patria Jakub FARBULA, Martin NEMJO, Roman JANTÁK, Erik SEDLÁK, Sára ŠOLTÉSZOVÁ, Filip BALTOVIČ, Tomáš FECISKANIN, Lea JANTOŠOVIČOVÁ, Michal KOLCUN, Martin POLYÁCSKO. Srdečne blahoželáme!
  21
  APR
  Štúrovo pero 2018
  V dňoch 20. a 21. 04. 2018 sa traja žiaci (Daša POPOVIČOVÁ, SOŇA SEDLÁROVÁ, DALIBOR BERNÁR) Redakčnej rady školského časopisu XY zúčastnili vo Zvolene vyhodnotenia celoslovenskej novinárskej súťaže Štúrovo pero stredoškolákov a vysokoškolákov ŠTÚROVO PERO 2018.
  Náš školský časopis XY získal 3. miesto od Nadácie Slovenskej sporiteľne za zvyšovanie finančnej gramotnosti na stredných školách. Srdečne blahoželáme!
  Aj v tomto školskom roku sa nám podarilo nadviazať družobnú spoluprácu s našimi východnými susedmi - žiakmi Užhorodských základných a stredných škôl. Tohtoročná spolupráca vyvrcholila otvorením výstavy Ľudské práva očami detí.
  V dňoch 19. 04. a 20. 04. 2018 sa žiaci tercia A, tercie B a tercie C zúčastnili Literárno-historicko-fyzikálnej exkurzie.
  18
  APR
  Regionálne kolo Hviezdoslavovho Kubína
  Dňa 18. 04. 2018 sa víťaz školského kola Branislav PASTIERIK zo IV. B zúčastnil regionálneho kola Hviezdoslavovho Kubína. Získal pekné 3. miesto a my mu srdečne gratulujeme!
  18
  APR
  Krajské kolo Fyzikálnej olympiády kategórie E
  Dňa 18. 04. 2018 sa uskutočnilo krajské kolo Fyzikálnej olympiády kategórie E, v ktorom nás úspešne reprezentovali chlapci z kvarty A. Filip BRUTOVSKÝ sa umiestnil na 1. mieste, Ondrej OVČAR na 9. mieste a Radoslav JOCHMAN na 10. mieste. Srdečne blahoželáme!
  18
  APR
  Postup do medzinárodného kola Geografickej olympiády
  Matej GALAMB zo septimy postúpil z celoštátneho kola 46. ročníka Geografickej olympiády z prvého miesta do medzinárodného kola Geografickej olympiády do Québecu v Kanade, ktoré sa bude konať v dňoch 31. 07. - 06. 08. 2018. Srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov v medzinárodnom kole!
  Dňa 18. 4. 2014 bolo zverejnené opravené poradie krajského kola Matematickej olympiády kategórie Z9. Dvaja žiaci našej školy sa stali víťazmi tohto kola: Matej VASKY( tercia C) a Lea JANTOŠOVIČOVÁ (kvarta A). Úspešnými riešiteľmi boli aj ďalší deviati žiaci našej školy. Na popredné umiestnenie v celkovom poradí sa posunuli aj ďalší žiaci kvarty A: Radoslav JOCHMAN, Tadeáš KAMINSKÝ a Daniela STUPAROVÁ. Srdečne blahoželáme!
  Dňa 17. 04. 2018 sa konalo obvodné kolo Matematickej olympiády kategórií Z6, Z7, Z8. V kategórii Z6 zvíťazili Ondrej KRÁLIK (príma A), Róbert MARCIN (príma B), Richard VODIČKA (príma A). 1. miesto v kategórii Z7 patrí Martinovi ŠMILŇÁKOVI (sekunda B) a Michaelovi KOLESÁROVI (sekunda B). V kategórii Z8 1. miesto získali Peter BORTÁK (tercia A) a Matej VASKY (tercia C). Srdečne blahoželáme!
  13
  APR
  XX. ročník Olympiády ľudských práv
  Krásne 2. miesto v súťaži esejí vyhlásenej verejnou ochrankyňou práv v rámci XX. ročníka Olympiády ľudských práv obsadil Samuel HREŽO, žiak IV. A triedy. Zároveň je pozvaný do Kancelárie verejného ochrancu práv na pracovný obed a bola mu ponúknutá aj možnosť absolvovať krátkodobú stáž v Kancelárii verejného ochrancu práv. Srdečne blahoželáme!
  13
  APR
  Školské on-line kolo IQ olympiády kategórií
  V týždni 09. až 13. 04. 2018 sa uskutočnilo školské on-line kolo IQ olympiády. Do regionálneho kola postúpili štyria žiaci našej školy: Daniela STUPÁROVÁ (kvarta A), Zuzana KUDLÁČOVÁ (tercia A), Matej VASKY (tecia C), Richard SLÁMA (tercia A). Srdečne blahoželáme a držíme im palce v obvodnom kole, ktoré bude 11. 05. 2018. Celkové výsledky nájdete tu: IQolympiadaIQ - výsledková.docx
  12
  APR
  Okresné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín
  Slavomír BANÍK v okresnom kole súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín získal krásne 1. miesto v 3. kategórii v prednese poézie. Srdečne blahoželáme!
  12
  APR
  Krajské kolo súťaže Prezentiáda
  Ingrid RUSNÁKOVÁ a Andrea SOMOŠOVÁ sa stali víťazkami v kategórii základných škôl v krajskom kole súťaže Prezentiáda. Srdečne blahoželáme!
  11
  APR
  Celoslovenské finálové kolo Logickej olympiády
  Dňa 11. 04. 2018 sa v Prešove konalo celoslovenské finálové kolo Logickej olympiády. Jakub MIČKO (kvarta B) sa umiestil na 19. mieste. Medzi úspešných riešiteľov patrí aj Hieu Xuan NGUYEN (tercia B).
  Celkové výsledky nájdete tu: http://logickaolympiada.sk/mena-vi-azov-lo2018.html
  27
  MAR
  Celoštátne kolo súťaže Ruské slovo
  Ladislav ANTOŽI, žiak sekundy A sa dňa 27. 03. 2018 v celoštátnom kole súťaže Ruské slovo v prednese poézie umiestnil na veľmi peknom 2. mieste. Srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy!
  Úžasnú kreativitu a zručnosť preukázali naši žiaci počas velkonočnej tvorivej dielne pod vedením Mgr. Zuzany Dolhyovej. Posúďte sami.

  Sponzori