Gymnázium, Alejová 1, Košice

  Archív udalostí

  ČO SA STALO ...


  Dňa 20. 11. 2017 sa víťazi školského kola v prednese anglickej poézie a prózy Shakespeare´s Memorial zúčastnili krajského finále súťaže. Pre školu získali jedno druhé, tri tretie a jedno šieste miesto. Srdečne blahoželáme!
  15
  NOV
  Imatrikulácia 2017
  Slávnostné prijatie prvákov štvrročného štúdia do cechu študentského sa nieslo v duchu Noci oskarov. Noci bohatej na zaujímavý program, pôsobivé a žánrovo pestré hudobno-tanečné vystúpenia. K dobrej nálade prispela tradičná diskotéka i zaujímavá tombola. IMATRIKULÁCIA 2017 sa uskutočnila dňa 15. 11. 2017 v príjemných priestoroch GES KLUBU na Novomeského 13 v Košiciach.
  Dňa 16. 11. 2017 pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu (známeho aj ako Deň študentstva) zorganizovala naša škola súťaž košických gymnázií MATEMATICKÝ VIACBOJ.
  Dňa 16. 11. 2017 sme zorganizovali jedenásty ročník súťaže LIGA 4 x 4. Zúčastnili sa jej štyri tímy zo základných škôl z Košíc a dvanásť tímov zo základných škôl z okolia. Na Ligu vyslali štvorčlenné družstvá žiakov piateho ročníka. Pri vyhodnotení si prvenstvo medzi košickými školami odniesla ZŠ Kežmarská 28. Medzi školami z okresu Košice - okolie sa najlepšie umiestnila ZŠ Malá Ida. Srdečne blahoželáme!
  Dňa 14. a 15. 11. 2017 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Súťažilo 47 žiakov v štyroch kategóriách. Úspešnými riešiteľmi sa stalo 19 žiakov a tí, ktorí sa umiestnili na prvých miestach, postupujú do obvodného kola. To by sa malo uskutočniť v januári 2018. Všetkým srdečne blahoželáme! Postupujúcim žiakom želáme veľa úspechov v obvodnom kole.
  Dňa 13. 11. 2017 sa žiaci školy stretli v učebni geografie, aby v školskej geografickej súťaži Zápisky z prázdnin predstavili formou prezentácie a so zaujímavým komentárom miesta, ktoré v priebehu uplynulých prázdnin navštívili a na ktoré radi spomínajú.
  Aj tento rok sa 10. 11. 2017 konala dejepisná súťaž trojčlenných družstiev Rok historických výročí 2017. Víťazmi sa stali študenti III. A a druhé miesto obsadilo družstvo kvinty A.
  09
  NOV
  Regionálne finále DŠS v stolnom tenise dievčat
  V regionálnom finále X. ročníka dlhodobých športových súťaží v stolnom tenise dievčat sme dňa 09. 11. 2017 získali krásne 2. miesto. Srdečne blahoželáme!
  Dňa 09. 11. 2017 sa na našej škole uskutočnilo oblastné kolo 10. ročníka Majstrovstiev škôl v piškvorkách. V silnej konkurencii 18 tímov našu školu reprezentovali štyri družstvá, ktoré pre školu získali prvé, druhé a štvrté miesto. Srdečne blahoželáme!
  Pani Ema D. WOODWARD z veľvyslanectva USA na Slovensku predstavila našim študentom svoje rodné mesto Boston a porozprávala o svojej práci na veľvyslanectve i o tom, ako sa k nej dostala.
  Dňa 08. 11. 2017 sa žiaci tercie A, kvarty A a kvarty B zúčastnili exkurzie v Slovenskom technickom múzeu.
  Dňa 07. 11. 2017 sa na našej škole uskutočnil už 5. ročník súťaže v prednese anglickej poézie a prózy Shakespeare´s Memorial. V krajskom kole nás reprezentovať budú Šimon ŠVÁB, Bianka GURSKÁ, Zuzana ŠTOFOVÁ, Simona GIBALOVÁ a Andrej PANKUCH. Všetkým srdečne blahoželáme a držíme päste v krajskom kole!
  Každoročne sa žiaci maturitných ročníkov našej školy zúčastňujú na Dni otvorených dverí v Neurobiologickom ústave SAV. Tento rok sa návšteva uskutočnila 07. 11. 2017.
  06
  NOV
  Krajské kolo Debatiády
  Dňa 06. 11. 2017 sa v Košiciach konalo krajské kolo Debatiády, ktorého sa zúčastnili aj žiaci našej školy. Debatovali na tému: “Školské kultúrne podujatia, na ktorých je účasť povinná, by si mali vyberať sami žiaci.”
  Daniela STUPAROVÁ z kvarty A získala 1. miesto. V tímovej súťaži Matej PASTOR (tercia C) a Sebastián Doan NGUYEN (tercia B) získali 4. miesto.
  Družstvo zo septimy (Samuel Krajči, Martin Števko, Viktória Brezinova a Filip Csonka) skončilo 27. 10. 2017 v matematickej súťaži družstiev Košický Matboj na 2. mieste. Srdečne blahoželáme!
  Dňa 27. 10. 2017 sa žiaci prímy A a prímy B spolu so svojimi triednymi učiteľkami RNDr. Janou HVIZDOŠOVOU, RNDr. Tímeou KRAJŇÁKOVOU a učiteľkou dejepisu Mgr. Veronikou KLADEKOVOU zúčastnili dejepisnej exkurzie v Nižnej Myšli.
  V piatok 27. 10. 2017 sa žiaci sekundy A a sekundy B zúčastnili dejepisnej exkurzie na Fiľakovský hrad.
  Harry Potter a jeho kamaráti dňa 26. 10. 2017 slávnostne prijali našich primánov do veľkej Alejáckej rodiny. Po úspešnom zvládnutí náročných úloh ich čakala diskotéka so zaujímavou tombolou.
  25
  OKT
  Školské majstrovstvá Slovenska v cezpoľnom behu
  V Školských majstrovstvách Slovenska v cezpoľnom behu družstiev chlapcov SŠ, ktoré sa uskutočnilo dňa 25. 10. 2017, sme sa umiestnili na peknom 4. mieste. Srdečne blahoželáme nášmu súťažnému tímu!
  Odbor školstva Košického samosprávneho kraja v spolupráci s Magistrátom Mesta Košice, odborom školstva organizoval v dňoch 24. 10. – 25. 10. 2017 v priestoroch telocvične na SOŠ Ostrovského 1 v Košiciach prezentačnú výstavu stredných škôl: "Správna voľba povolania - príležitosť k úspechu".
  Naša žiaci prostredníctvom informačných letákov, posterov, Lego robotov a vlastných skúseností i názorov úspešne prezentovali našu Alejku.

  Sponzori