Gymnázium, Alejová 1, Košice

  Archív udalostí

  ČO SA STALO ...


  Byť dobrým žiakom, najlepšie jednotkárom, sa ešte stále oplatí, pretože projekt Za jednotky dole vodou... vstupuje v roku 2017 do svojho už 3. ročníka, ktorého súčasťou bude aj naša Alejka, presnejšie trieda tercia B v sprievode pani učiteľky Janky Králikovej.
  Dobrovoľníci zo Slovenského skautingu, vďaka štedrej podpore Karpatskej nadácie a spoločnosti T - Systems Slovakia, s.r.o. z programu „T“ for All, All for „T“ zorganizovali zážitkový splav rieky Hornád, ktorý sa uskutočnil dňa 22. júna 2017.
  13
  JÚN
  Školské majstrovstvá Slovenska v orientačnom behu
  V dňoch 13. – 14. 06. 2017 sa v Piešťanoch konali Školské majstrovstvá Slovenska v orientačnom behu SŠ družstiev chlapcov. V tejto kategórii sme získali striebro a v štafete družstiev chlapcov sme obsadili pekné 3. miesto. Srdečne blahoželáme!
  09
  JÚN
  Krajská športová olympiáda v bedmintone dievčat
  V Krajskej športovej olympiáde v bedmintone dievčat sme získali pekné 4. miesto. Srdečne blahoželáme!
  07
  JÚN
  Krajská športová olympiáda v stolnom tenise dievčat
  Dňa 07. 06. 2017 sa v Krajskej športovej olympiáde v stolnom tenise dievčat na víťažný stupienok postavili naše šikovné dievčence. Srdečne blahoželáme!
  07
  JÚN
  Krajská športová olympiáda v nohejbale chlapcov
  1. miesto v Krajskej športovej olympiáde v nohejbale chlapcov pre našu alma mater vybojovali naši zdatní športovci. Srdečne blahoželáme!
  V pondelok 06. 06. 2017 sa na pôde našej školy stretlo 66 tímov z celého Slovenska, ktorí predviedli celkom 80 robotických modelov v súťaži pod názvom Robotický battle na Alejovej (RBA). Súťažilo sa v troch kategóriách.
  Sprievodným podujatím tejto súťaže bola prezentácia modelov - robotov, ktorú si prišlo pozrieť aj veľa žiakov našej školy.
  05
  JÚN
  Krajská športová olympiáda vo volejbale chlapcov
  V krajskej športovej olympiáde vo volejbale chlapcov náš tím športovcov vybojoval pekné 3. miesto. Srdečne blahoželáme!
  05
  JÚN
  Celoslovenské kolo Debatiády
  Dňa 05. 06. 2017 sa v Košiciach konalo celoslovenské kolo Debatiády. Náš tím v zložení Dominika NGUYEN a Matúš HADŽEGA z kvarty B získali 3. miesto. Srdečne blahoželáme!
  Dňa 02. 06. 2017  sme na matematickej súťaži družstiev MAMUT získali 1. miesto (Jakub BLIŠŤAN, Jakub MÜLLER, Katarína SEDLÁKOVÁ, Dávid KEPIČ, Patrik PECHA z prímy A) a 4. miesto (Bianka GURSKÁ, Erik JOCHMAN, Barbora BALTOVIČOVÁ, Martin ŠMILŇÁK a Michael KOLESÁR z prímy B). Súťažiacim srdečne blahoželáme!
  02
  JÚN
  Spievam po francúzsky 2017
  Katka HELMECIOVÁ z tercie A sa zúčastnila finále súťaže Spievam po francúzsky 2017, ktoré sa konalo dňa 02. 06. 2017 v Banskej Bystrici. Vo svojej kategórii vybojovala krásne 4. miesto. Srdečne blahoželáme k úspechu!
  Dňa 01. 06. 2017 žiaci kvarty A a kvarty B pripravili súťaže pre svojich mladších spolužiakov pri príležitosti Dňa detí. Mladší žiaci súťažili v trojčlenných družstvách. Museli splniť úlohy na 27 stanovištiach, za čo získali čísla do políčok sudoku. Sladkosť si zaslúžil každý súťažiaci.
  Michaela RUSNÁKOVÁ z kvarty A sa stala úspešnou riešiteľkou celoštátneho kola Medzinárodnej olympiády mladých vedcov IJSO 2017. Srdečne blahoželáme!
  24
  MÁJ
  Školské majstrovstvá Košického kraja v orientačnom behu
  Zo Školských majstrovstiev Košického kraja v orientačnom behu pre školský rok 2017/2018 naši žiaci priniesli tieto úspechy:
  1. miesto v kategórii školských družstiev študentov
  2. miesto v kategórii študentov - Richard SLÁMA
  3. miesto v kategórii študentov - Michal KURÁK
  Srdečne blahoželáme!
  23
  MÁJ
  Súťaž Družstiev mladých zdravotníkov
  Dňa 23. 05. 2017 sa žiaci sekundy C a prímy A prvýkrát zúčastnili súťaže Družstiev mladých zdravotníkov, kde z 18 družstiev základných škôl a osemročných gymnázií získali krásne 6. miesto. Srdečne blahoželáme!
  19
  MÁJ
  Slávnostná rozlúčka s maturantmi
  Študentská hymna, maturitné tablo, ďakovné slová lúčiacich sa maturantov, kytice vďaky, slávnostný príhovor pána riaditeľa, ocenenia najlepších študentov za úspešnú reprezentáciu školy v priebehu štvorročného štúdia a výborné študijné výsledky - toto všetko bolo súčasťou slávnostnej rozlúčky so žiakmi IV. A, IV. B a IV. C triedy pred odchodom na akademický týždeň.
  15
  MÁJ
  Finále celoslovenskej súťaže IQ olympiáda
  V pondelok 15. 05. 2017 sa na Oravskom hrade uskutočnilo finále celoslovenskej súťaže IQ olympiáda pod záštitou spoločnosti Mensa Slovensko.
  Do finále postúpilo 60 detí - víťazov regionálnych kôl. Z našej školy vo finále zabojovali Jakub a Lenka HAKE, obaja z kvarty B.
  Jakub FARBULA obsadil 14. miesto a Lenka HAKE 20. miesto.
  Celá výsledková listina a spoločná fotka finalistov na Oravskom hrade je na stránke: http://www.iqolympiada.sk/Vysledky2017/
  15
  MÁJ
  PIKOMAT
  Matej VASKY, žiak sekundy C sa stal víťazom matematického korešpondenčného seminára PIKOMAT v kategórii sekunda. Srdečne blahoželáme!
  V dňoch 06. 05 - 11. 05. 2017 sa naši žiaci spolu so svojim pedagogickým dozorom zúčastnili geografickej exkurzie Barcelona – Monaco - Nice. Nakoľko ste sa jej nemohli zúčastniť všetci, ponúkame vám aspoň malý kúsok našich zážitkov prostredníctvom fotografií.
  10
  MÁJ
  Regionálne finále DŠS vo florbale chlapcov
  V regionálnom finále VIII. ročníka dlhodobých športových súťaží vo florbale chlapcov sme obsadili krásne 3. miesto. Srdečne blahoželáme!
  Dňa 05. 05. 2017 odovzdala doc. PaedDr. Soňa ČERETKOVÁ, PhD. diplom Viktórii BREZINOVEJ, Natálii TÓTHOVEJ, Maxovi ÖRHALMIMU a Marekovi KOMANOVI za 3. miesto v 3. ročníku bádateľskej matematickej súťaže IM2C.

  Sponzori