Gymnázium, Alejová 1, Košice

  Archív udalostí

  ČO SA STALO ...


  21
  FEB
  Logická olympiáda
  V dňoch 19. 02. – 21. 02. 2018 prebiehalo v našich terciách a kvartách školské kolo Logickej olympiády, ktorá je určená pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. Do finálového kola, ktoré sa bude konať v apríli 2018 v Prešove, sa prebojovali Jakub MIČKO z kvarty B a Andrej NGUYEN z tercie B (viď výsledková listina). Srdečne blahoželáme!
  20
  FEB
  Ruské slovo
  V krajskom kole súťaže v prednese poézie a prózy pod názvom Ruské slovo, ktoré sa uskutočnilo 20. 02. 2018 v Prešove, Ladislav ANTOŽI získal krásne 1. miesto a Petra PSOTOVÁ obsadila pekné 3. miesto. Srdečne blahoželáme a Lacovi držíme palce v celoštátnom kole.
  Okresného kola jubilejného 10. ročníka Dejepisnej olympiády, ktoré sa konalo dňa 15. 02. 2018, sa v štyroch kategóriách zúčastnilo osem žiakov z nižších ročníkov osemročného štúdia. Dve žiačky, Simona GIBALOVÁ z kvarty B a Petra PSOTOVÁ zo sekundy A získali krásne 1. miesto. Srdečne blahoželáme!
  Dňa 14. 02. 2018 sa 56 žiakov nižších ročníkov osemročnej formy štúdia našej školy zapojilo do medzinárodnej matematickej on-line súťaže družstiev Matematický expres MatX. V rámci celoslovenského poradia v kategórii tercia sa štyri družstvá umiestnili do 12. miesta. V kategórií kvarta dve družstvá skončili v prvej desiatke. Srdečne blahoželáme!
  XXII. ročník tanečnej súťaže, v súčasnosti známej pod názvom Alejácka črievička, sa uskutočnil dňa 13. 02. 2018 v priestoroch valentínsky vyzdobenej telocvične s bohatou účasťou súťažných tanečných párov z materských, základných a stredných škôl, ktoré svojim tanečným umením spestrili predvalentínsky deň nám všetkým. Ďakujeme všetkým zúčastneným a tešíme sa na ďalší ročník tejto súťaže.
  12
  FEB
  Vo februári sa konali krajské kola debatných súťaží.
  Zmiešaný tím v zložení Matej GALAMB zo septimy, Milan GAJTKO zo sexty A, Barnabáš SUZSTAY z II. A a tím v zložení Erik TOMKO a Matúš HADŽEGA z kvinty B si pripravili argumenty na tému „Je stabilná autokracia lepšia ako slabá demokracia?“

  Žiaci nižších ročníkov osemročného štúdia debatovali na témy: „MHD a SAD by mali byť pre žiakov a študentov zadarmo“ a „Sociálne dávky by mali byť vydávané v podobe špecifických poukazov (stravné lístky, poukazy na školské potreby, ošatenie, knihy, cestovné lístky).“

  Andrea SOMOŠOVÁ zo sekundy B získala krásne 1. miesto a Daniela STUPAROVÁ z kvarty A získala pekné 3. miesto. Srdečne blahoželáme!
  Dňa 30. 01. 2018 boli zverejnené výsledky krajského kola Matematickej olympiády kategórie A. Spomedzi 10 úspešných riešiteľov krajského kola Matematickej olympiády kategórie A je 7 riešiteľov z našej školy. Srdečne blahoželáme!
  Žiaci sexty A, sexty B, septimy a III. A sa 22. - 26. 01. 2018 sa zapojili do kultúrno-vzdelávacieho projektu EDUCATE SLOVAKIA prostredníctvom globálnej neziskovej organizácie AIESEC.
  Stážisti im na týždeň nahradili učiteľov angličtiny, aby im spestrili hodiny anglického jazyka. Žiaci mali príležitosť rozšíriť si svoje interkultúrne vedomosti i komunikačné zručností v angličtine.
  Veríme, že toto neformálne vyučovanie im prinieslo veľa nezabudnuteľných zážitkov.
  25
  JAN
  Krajské kolo Chemickej olympiády
  V krajskom kole 54. ročníka Chemickej olympiády sa v kategórii A na peknom 3. mieste umiestnila Natália TÓTHOVÁ, žiačka oktávy B. Srdečne blahoželáme!
  Dňa 24. 01. 2018 sa konalo obvodné kolo Matematickej olympiády kategórie A. Spomedzi 12 úspešných riešiteľov bolo 10 riešiteľov z našej školy. Srdečne blahoželáme!
  18
  JAN
  Okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku
  Dňa 18. 01. 2018 sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Našu školu v ňom reprezentovali piati žiaci, ktorí získali veľmi pekné umiestnenia. 2. miesto v kategórii 1A získala Andrea SOMOŠOVÁ (žiačka sekundy B), krásne 1. miesto v kategórii 1B si vybojoval Filip BRUTOVSKÝ (žiak kvarty A), pekné 3. miesto v kategórii 2A obsadila Lenka ŠIMONOVÁ (žiačka sexty B) a 5. miesto Patrik ŠTEFANKO (žiak sexty A). V kategórii 2B získal Miroslav KOŇA (žiak oktávy B) 2. miesto. Srdečne blahoželáme k dosiahnutým výsledkom a Andree, Filipovi a Miroslavovi, ktorí postupujú do krajského kola, želáme veľa úspechov!
  17
  JAN
  Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku
  V dňoch 16. a 17. 01. 2018 sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku. V kategórii 1A sa Jakub BLIŠŤAN (žiak sekundy A) umiestnil na 5. mieste. V kategórii 1B sa Filip BRUTOVSKÝ (žiak kvarty A) stal víťazom a postúpil do krajského kola. V kategórii 2B Martin SPIŠÁK (žiak oktávy A) obsadil pekné 3. miesto. Súťažiacim blahoželáme a Filipovi držíme palce v krajskom kole!
  Jedno 1. miesto, dve 2. miesta a 3. miesto v celkovom umiestnení v regionálnom výberovom kole medzinárodnej súťaže FIRST LEGO League - to sú vynikajúce výsledky nášho tímu GALEJEnextGEN. Srdečne blahoželáme!
  Posledný deň pred dlho očakávanými a určite zaslúženými prázdninami si užili veľa zábavy i lahodných pochúťok primáni a sekundáni na tradičnom podujatí "Christmas Breakfast".
  41 študentov a 3 pedagógovia v dňoch 15. až 18. 12. 2017 absolvovali Adventný zájazd do Mníchova.
  Dňa 14. 12. 2017 sa už tradične na našej škole konala pre žiakov prím a sekúnd Vianočná dvanástka.
  15
  DEC
  Majstrovstvá SR vo frisbee
  V halových Majstrovstvách SR vo frisbee sme sa dňa 15. 12. 2017 umiestnili na skvelom 2. mieste. Srdečne blahoželáme!
  Michaela RUSNÁKOVÁ z kvinty A získala na medzinárodnom kole Olympiády mladých vedcov IJSO, ktoré sa konalo v decembri v Holandsku, bronzovú medailu. Srdečne blahoželáme!
  07
  DEC
  Krajské kolo v stolnom tenise dievčat
  Dňa 07. 12. 2017 tím našich žiačok obsadil pekné 4. miesto v krajskom kole v stolnom tenise dievčat. Srdečne blahoželáme!
  Dňa 06. 12. 2017 sa uskutočnilo školské kolo v prednese prózy Šaliansky Maťko.

  Sponzori